Apstiprināts FKTK budžets 2014. gadam – pirmo reizi eiro valūtā

28.12.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
28.12.2013.

Apstiprināts FKTK budžets 2014. gadam – pirmo reizi eiro valūtā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi plānoto budžetu 2014. gadam, nosakot arī uzraugāmo tirgus dalībnieku maksājumus FKTK darbības nodrošināšanai. Plānojot nākamā gada budžetu, ņemti vērā arī veicamie sagatavošanās darbi vienotā banku uzraudzības mehānisma ieviešanai sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku (ECB), kam jāsāk darbs 2014. gada 4. novembrī.

Komisijas 2014. gada budžets izdevumu segšanai plānots 7.1 milj. eiro apmērā, kas ietver ieņēmumus 6.4 milj. eiro apmērā un izdevumus 7.1 milj. eiro apmērā. Plānots izdevumus daļēji segt no uzkrājuma, kas radies iepriekšējos gados. Komisijas darbības nodrošināšanas finansēšanas avoti plānoti tādā pat proporcijā kā iepriekšējā gadā – 90% no tirgus dalībnieku finansējuma, un 10% no Komisijas darbības rezultāta.

Izdevumu pieaugums plānots 1.2% apmērā, salīdzinot ar FKTK 2013. gada apstiprināto budžetu, lai nodrošinātu FKTK darbības stratēģijas un veicamo darba plāna izpildi. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, sadarbība ar citu valstu finanšu sistēmas uzraudzības un ES institūcijām pastiprināsies. Tā kā ar nākamo gadu, 4. novembrī jāsāk darboties vienotajam banku uzraudzības mehānismam, dalot atbildību par triju Latvijas lielāko banku uzraudzību starp ECB un FKTK, plānots stiprināt FKTK kapacitāti un attīstīt darbinieku kompetences koordinējošās lomas nodrošināšanai. Nākamgad arī plānots uzsākt sagatavošanās darbus Latvijas ES prezidējošās valsts pienākumu pildīšanai (no 2015. gada janvāra).

Tāpat nākamgad FKTK ieplānojusi vairākas informatīvas un izglītojošas kampaņas, lai nostiprinātu Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību un veicinātu izsvērtu lēmumu par finanšu pakalpojumu izvēli pieņemšanu. Neliels pieaugums budžetā plānots arī uzturēšanās un saimniecisko izdevumu segšanai. 2013. gadā plānots atvērt vienu jaunu amata vietu.

FKTK darbība tiek finansēta no finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem, kas izriet no darbības rādītāju apmēra, piemēram, bankām no to aktīvu apmēra. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu likmes ir aprēķinātas, ņemot vērā FKTK patērēto resursu īpatsvaru uzraudzības nozarēm:
• 82% – monetāro finanšu iestāžu, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu uzraudzībai;
• 18% – apdrošināšanas nozares uzraudzībai.

Izvērtējot FKTK uzraudzības izmaksas un tirgus dalībnieku finanšu rādītāju prognozes, 2014. gadā samazinātas maksājumu likmes apdrošināšanas sabiedrību apdrošināšanas operācijām, izņemot sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām, bet krājaizdevu sabiedrībām, privāto pensiju fondiem un ieguldījumu brokeru sabiedrībām tās paliek nemainīgas. Bankām ir noteikts neliels maksājuma likmes pieaugums (1.2%) no 0.00401% uz 0.00406% no kredītiestāžu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī. Tāpat pieaugums maksājumu likmēm ir noteikts ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, Latvijas Centrālajam depozitārijam un regulētā tirgus organizētājam. Savukārt maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm piemērojamās likmes ir atstātas iepriekšējā gada līmenī līdz Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma grozījumu stāšanās spēkā.

Ar piemērojamām maksājumu likmēm un FKTK apstiprināto budžetu varat iepazīties FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/komisija/komisijas_darbiba/budzets/2013-12-28_finansu_un_kapitala_tirgus_komisijas_2014_gada_budzets/

Budžets ir atbalstīts arī Komisijas Konsultatīvajā finanšu un kapitāla tirgus padomē, kurā ir pārstāvētas visas tirgus dalībnieku profesionālās asociācijas.

Turpmākai informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
T: +371 67774860
M: +371 26148001
E: laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm