Apstiprināts FKTK budžets 2017. gadam

23.12.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir apstiprinājusi budžetu 2017. gadam, nosakot arī uzraugāmo tirgus dalībnieku maksājumus FKTK darbības nodrošināšanai. 

Nākamā gada budžets veidots, ņemot vērā FKTK stratēģiskās prioritātes 2015.- 2017. gadam, ievērojot gan FKTK pienākumus vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, gan turpinot stiprināt tās FKTK funkcijas, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības līmeņa paaugstināšanu un uzraudzības efektivitātes palielināšanu.

Nākamā gada FKTK budžetā tiek plānoti ieņēmumi 10.639 milj. eiro apmērā no tirgus dalībnieku maksājumiem un izdevumi 10.899 milj. eiro apmērā. Salīdzinot ar 2016. gada budžetu, nākamā gada FKTK budžeta izdevumu pieaugums ir 7% apmērā.

Turpinot attīstīties FKTK līdzdalībai Eiropas Centrālās bankas procesos, vienlaikus nemazinoties FKTK tiešajiem finanšu sektora uzraudzības uzdevumiem, ir jāturpina stiprināt FKTK personāla kapacitāte – pieņemot darbiniekus jaunu funkciju izpildes nodrošināšanai un veicinot esošo FKTK vadošo speciālistu motivāciju, pakāpeniski tuvinot darbinieku atalgojuma līmeni uzraugāmā finanšu sektora darbinieku vidējam atalgojumam.

FKTK darbība tiek finansēta no tirgus dalībnieku maksājumiem, kas izriet no to darbības rādītāju apmēra, piemēram, bankām no to aktīvu apmēra. Maksājumu likmes tiek aprēķinātas, ņemot vērā patērēto FKTK resursu īpatsvarus pa uzraudzības nozarēm, tādējādi: 77% nākamgad tiks segti no monetārajām finanšu iestādēm; 8% – no finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem un privāto pensiju fondu pārvaldniekiem; 15% – no apdrošināšanas tirgus dalībniekiem. 2017. gada budžetā proporcija izdevumu segšanai paredzēt 95% apmērā no tirgus dalībnieku finansējuma un 5% no FKTK uzkrājuma.

Apstiprināti arī normatīvie noteikumi “Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājuma apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2017. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi”, kas nosaka katram FKTK uzraugāmajam segmentam noteiktu ceturkšņa maksājuma apmēru FKTK darbības finansēšanai, un stāsies spēkā no 2017. gada 1. janvāra. Minētie noteikumi būs pieejami FKTK mājas lapā, kā arī tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm