Augustā banku noguldījumi pārsnieguši 13 miljardus latu

30.09.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
30.10.2013.

Augustā banku noguldījumi pārsnieguši 13 miljardus latu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) operatīvā informācija par banku darbību šī gada augustā liecina, ka banku piesaistīto noguldījumu atlikums pieauga par 1.3% jeb 170 miljoniem latu un sasniedza 13.1 miljardus latu. Augustā rezidentu noguldījumu atlikums palielinājās par 1.7% jeb 112.5 miljoniem latu, galvenokārt pieaugot valdības un privāto nefinanšu uzņēmumu noguldījumiem, un sasniedza 6.58 miljardus latu. Savukārt nerezidentu noguldījumu atlikums pieauga par 0.9% jeb 57.2 miljoniem latu un sasniedza 6.56 miljardus latu.

Banku sektora likviditāte un kapitalizācijas līmenis saglabājās augstā līmenī. Augusta beigās banku sektora likviditātes rādītājs bija 65.3% (jūlija beigās 65.7%)1, savukārt kapitāla pietiekamības rādītājs bija 18.4%2, bet 1. līmeņa kapitāla rādītājs3  – 16.6% (jūlija beigās attiecīgi 18.6% un 16.6%).

Banku sektors kopumā 2013. gada pirmajos astoņos mēnešos darbojās ar peļņu 117.9 miljonu latu apmērā, t.i. par 11.4% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 105.9 miljonus latu. Līdz augusta beigām ar peļņu darbojās 14 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 93.7%).

Augustā banku sektora kopējais kredītportfelis būtiski nemainījās, t.i. samazinājās vien par 0.03% jeb 3.4 miljoniem latu. Lai gan rezidentu uzņēmumiem un finanšu institūcijām izsniegto kredītu atlikums augustā palielinājās (attiecīgi – par 0.2% un 0.7%), tomēr rezidentu mājsaimniecību kredītportfeļa atlikums turpināja sarukt (par 0.6%) un arī kopējais rezidentiem izsniegto kredītu atlikums augustā samazinājās (par 0.1%). Nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums mēneša laikā pieauga par 0.3%.

Banku sektorā augustā no jauna izsniegti4  kredīti 195.8 miljonu latu apmērā, t.sk. 88.7 miljoni latu – Latvijas uzņēmumiem, 37.3 miljoni latu – Latvijas finanšu institūcijām, 21.2 miljoni latu – rezidentu mājsaimniecībām, 48.1 miljoni latu – nerezidentiem.

Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu apmērs turpināja sarukt un to īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī augusta beigās bija 9.9%, t.sk. rezidentu mājsaimniecībām – 13.9%, rezidentu uzņēmumiem – 8.3%, nerezidentiem – 5.8%. Kopējais kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kredītportfelī samazinājās un augusta beigās bija 17.0% (jūlija beigās – 17.5%). 

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada augustu iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

 1 Minimālā likviditātes prasība – 30%.
 2 Minimālā kapitāla prasība – 8%.
 3 1. līmeņa kapitālā iekļauj tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.
 4 Netiek iekļauti tādi kredīti, ar kuru banka aizstāj kredītportfelī esošu kredītu, noslēdzot jaunu kredītlīgumu.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm