Augustā pieaudzis banku kopējais kredītportfelis

28.09.2015
  • Sadaļa:

Rīga, 28.09.2015.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Augustā pieaudzis banku kopējais kredītportfelis

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2015. gada augustā liecina, ka banku sektora kopējo noguldījumu apmērs nedaudz saruka (par 0.2% jeb 50 milj. eiro). Palielinoties valdības un finanšu uzņēmumu noguldījumiem rezidentu noguldījumu atlikums pieauga (par 1.1% jeb 112 milj. eiro), tomēr mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumi samazinājās. Nerezidentu noguldījumu atlikuma sarukumu (par 1.3% jeb 162 milj. eiro) ietekmēja ASV dolāra vērtības samazināšanās.

Banku sektors kopumā 2015. gada pirmajos astoņos mēnešos darbojās ar peļņu 290.3 milj. eiro apmērā. Minētajā periodā ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 94.3%). 

Kopējais kredītportfelis mēneša laikā palielinājās par 0.4%, t.sk. rezidentu korporatīvo klientu kredītatlikums – par 0.9% un nerezidentu klientu – par 0.3%, savukārt rezidentu mājsaimniecību kredītatlikums saruka par 0.4%.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada augustu ir iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm