“Banku kompass” – informatīvs rīks ērtākai uzziņai par banku darbības rādītājiem

06.09.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 06.09.2012.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

“Banku kompass” – informatīvs rīks ērtākai uzziņai par banku darbības rādītājiem

Sākot no šī gada 6. septembra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) mājas lapā www.fktk.lv pieejams jauns, informatīvs rīks “Banku kompass”, kas ļaus ērtā un pārskatāmā veidā iepazīties ar svarīgākajiem Latvijas banku darbības rādītājiem un to skaidrojumiem.

„Banku kompass” ir informatīvs rīks, ar kura palīdzību interesents var ērti iepazīties ar svarīgākajiem banku darbības rādītājiem un to skaidrojumiem – aktīviem, kredītiem, noguldījumiem, peļņu vai zaudējumiem, kapitāla pietiekamību, kā arī aktīvu atdevi. Šie rādītāji jāskata kontekstā ar kopējo bankas darbību – apkopotie dati ir informatīvi. Šo rādītāju analīze var būt viens no apsvērumiem, klientam pieņemot lēmumu par to, ar kuru banku sadarboties. Izšķiršanās paliek katra paša ziņā, izvērtējot arī bankas sniegto pakalpojumu klāstu un pieejamību, kā arī apkalpošanas kvalitāti, pakalpojumu komisijas maksas u.tml.

„Banku kompasā” atspoguļota informāciju par katras Latvijā darbojošās bankas galvenajiem darbības rādītājiem, kas apkopota no banku publiskajiem ceturkšņa pārskatiem, sākot ar 2012. gada 2. ceturksni. Tā kā Latvijas normatīvie akti nepieprasa ārvalstu banku filiālēm publicēt savu ceturkšņa informāciju, dati „Banku kompasa” grafikos uzrādīti kopsavilkuma veidā, t.i. par visām filiālēm kopā, par pamatu ņemot filiāļu iesniegtos mēneša bilances pārskata datus.

Kā liecina apkopotie dati par banku sektoru šī gada 2. ceturksnī, kopējie banku aktīvi bija 18,8 miljardi latu, kopējais kredītportfelis bija 11,5 miljardi latu, kopējais noguldījumu apjoms bija sasniedzis 14,6 miljardi latu, bet banku peļņa – 76.4 miljoni latu. Kopējais kapitāla pietiekamības rādītājs bija 17,2% (minimālā prasība 8%).

“„Banku kompass” ir informatīvs rīks, kas banku klientiem vienuviet sniedz informāciju par galvenajiem banku darbības rādītājiem, kas ļauj katram sekot līdzi un pašam izdarīt izvēli, ņemot vērā arī bankas darbības specifiku un tendences ilgākā periodā. Saredzam, ka izveidotais „Banku kompass” Latvijas iedzīvotājiem palīdzēs būt informētākiem par banku finansiālo stāvokli”, saka Kristaps Zakulis, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs.

Papildus tam Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā www.fktk.lv Statistikas sadaļā Excel tabulā apkopoti visu Latvijas banku publisko ceturkšņa pārskatu galvenie finanšu darbības rādītāji un informācija par kapitāla pietiekamības prasības ievērošanu.

Detalizētu informāciju par darbības rādītājiem varat iegūt arī katras bankas mājas lapā, kur jābūt publicētiem publiskajiem ceturkšņa pārskatiem, gada pārskatiem, apkopojumiem par kapitāla pietiekamību un citiem bankas darbību raksturojošiem rādītājiem.

Atgādinām, ka š.g. 7. jūnijā FKTK apstiprināja grozījumus “Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumos”, kas paredz, ka bankas publicē banku publiskos ceturkšņa pārskatus savās mājas lapās un vienlaicīgi iesniedz datus arī FKTK. Šādi grozījumi noteikumos tika veikti ar mērķi veicināt Latvijas iedzīvotāju informētību par banku finansiālo stāvokli un to darbības rādītājiem, kā arī, lai atvieglotu piekļuvi komercbanku darbības datiem.

Jāatzīmē, ka „Banku kompass” izveidē izmantoti FKTK iekšējie resursi. Turpmāk plānots „Banku kompasu” pilnveidot, ņemot vērā atsauksmes un ieteikumus.

Papildu informācijai:
Laima Pļaviņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860, 26148001
laima.plavina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm