Banku sektora peļņa aprīlī sasniedza ~118 milj. eiro

30.05.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 30.05.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Banku sektora peļņa aprīlī sasniedza ~118 milj. eiro

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) sagatavotā operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2014. gada aprīlī, liecina, ka banku sektors kopumā 2014. gada pirmajos četros mēnešos darbojās ar peļņu 117.9 milj. eiro apmērā un tas bija par 11.1% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 106.2 milj. eiro. Aprīlī ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un četras ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 87.4%).

Aprīlī banku sektora kopējais aktīvu apmērs salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi nebūtiski pieauga (par 0.01%) un aprīļa beigās joprojām bija 27.9 mljrd. eiro.

Banku piesaistīto kopējo noguldījumu atlikums aprīlī pieauga par 0.3% jeb 56 milj. eiro, t.sk. nerezidentu noguldījumi palielinājās par 1.6% jeb 144.9 milj. eiro. Savukārt rezidentu noguldījumi samazinājās par 0.9% jeb 88.8 milj. eiro, ko ietekmēja privāto uzņēmumu noguldījumu sarukums, bet mājsaimniecību noguldījumi pieauga. Aprīļa beigās kopējais noguldījumu apjoms Latvijas bankās sasniedza 19.1 miljardu eiro, t.sk. rezidentu noguldījumi – 9.6 miljardi eiro, bet nerezidentu noguldījumi – 9.5 miljardi eiro.

Banku sektora kopējais kredītportfelis mēneša laikā pieauga par 0.4%, t.sk. rezidentu korporatīvais kredītportfelis auga par 0.4%, ko galvenokārt ietekmēja rezidentu finanšu institūcijām izsniegto kredītu pieaugums, savukārt nefinanšu sabiedrībām izsniegto kredītu atlikums turpināja samazināties – par 0.8%. Rezidentu mājsaimniecību kredītportfelis samazinājās par 0.7%, bet nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums pieauga par 3.8% pēc gandrīz 5% krituma pagājušajā mēnesī.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2014. gada aprīli ir iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm