Banku visaptverošā novērtējuma rezultāti tiks publicēti 26. oktobrī

10.10.2014
  • Sadaļa:

Rīgā 10.10.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Banku visaptverošā novērtējuma rezultāti tiks publicēti 26. oktobrī

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien paziņojusi, ka banku visaptverošā novērtējuma rezultāti tiks publicēti 2014. gada 26. oktobrī plkst. 13.00 pēc Latvijas laika, nodrošinot rezultātu apkopojumu par visām bankām un arī atsevišķo banku līmenī. Vienlaicīgi Eiropas Banku iestāde (EBA) plāno publicēt arī Eiropas Savienības (ES) mēroga banku stresa testa rezultātus.

Atsevišķu banku rezultāti tiks atspoguļoti standartizētās veidnēs, kurās tiks norādīta informācija arī par kapitāla iztrūkumu, ja tas tiks konstatēts pēc aktīvu kvalitātes novērtējuma un pēc stresa testa divu scenāriju piemērošanas – bāzes scenārijs un nelabvēlīgas attīstības scenārijs. Papildus katras bankas rezultātiem ECB publiskos arī kopsavilkuma ziņojumu par visu banku novērtējumu.

Pēc rezultātu publicēšanas bankām divu nedēļu laikā būs jāiesniedz ECB kapitāla atjaunošanas plāns, norādot detalizētu informāciju par plānoto kapitāla iztrūkuma atjaunošanu.

Visaptverošais novērtējums ir lielāko banku finansiālā stāvokļa padziļināta pārbaude, pirms ECB 4. novembrī pārņems eirozonas banku uzraudzības pienākumus. Tas veicinās banku bilanču lielāku caurskatāmību, nodrošinot labāku pieejamību informācijai par banku stāvokli, tādējādi veicinot uzticību finanšu sektoram. ECB visaptverošais novērtējums atšķiras no iepriekš veiktajiem ES mēroga stresa testiem, jo ietver padziļinātu aktīvu kvalitātes pārbaudi, turklāt tā ietvaros tiek nodrošināta aktīvu kvalitātes pārbaudes un stresa testa rezultātu sasaiste. Tas ļauj precīzāk novērtēt banku bilanču stāvokli, kā arī kredītrisku un citus ar banku portfeļiem saistītos riskus.

Iepriekš jau ziņots, ka visaptverošajā novērtējumā ir šādi posmi:
• aktīvu kvalitātes pārbaude, lai uzlabotu banku riska darījumu caurskatāmību, veicot banku aktīvu kvalitātes pārbaudi, t.sk. aktīvu un nodrošinājuma novērtējuma atbilstību un saistītos noteikumus;
• stresa tests, lai pārbaudītu banku finanšu stāvokļa elastību stresa scenāriju apstākļos.

Sīkāku informāciju par visaptverošo novērtējumu var atrast: http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītājas p.i.
T: +371 67774808
M: +371 26893967
E: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm