Brīdinājums atturēties no sadarbības ar nelicencētu pakalpojumu sniedzēju

23.12.2011
  • Sadaļa:

Rīgā, 23.12.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Brīdinājums atturēties no sadarbības ar nelicencētu pakalpojumu sniedzēju

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – Komisija) informē, ka tās rīcībā ir nonākusi informācija par nelicencētu ieguldījumu un noguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, ko veic veidojums ar nosaukumu “MMM-2011”, kura dibinātājs ir Sergejs Mavrodi.

“MMM-2011” nelicencēto pakalpojumu reklāmu ir izvietojis arī Latvijas teritorijā (t.sk. sabiedriskā transporta līdzekļos un dzīvojamo telpu kāpņu telpās), aicinot Latvijas iedzīvotājus ieguldīt savus naudas līdzekļus šajā finanšu piramīdā.

“Brīdinām, ka veidojumam “MMM-2011″ nav izsniegta licence noguldījumu piesaistīšanai Latvijā. Aicinām iedzīvotājus atturēties no iesaistīšanās šajā finanšu piramīdā, jo šim veidojumam nav tiesību Latvijā piesaistīt noguldījumus un ieguldījumus. Ikvienam finanšu tirgus dalībniekam, kurš vēlas veikt komercdarbību Latvijā, piesaistot noguldītāju un ieguldītāju līdzekļus, ir jābūt Komisijas izsniegtai licencei šādam komercdarbības veidam” saka Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka nelicencēti komersanti un citi līdzīgi veidojumi netiek valstiski uzraudzīti un ieguldītāju intereses tādējādi netiek aizsargātas. Nelicencēta komercdarbība, pieņemot noguldījumus vai piesaistot ieguldījumus, ir krimināli sodāma.

“Noguldījumu piesaistītāju valstisko uzraudzību Latvijā nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tādēļ Komisija par minētā veidojuma darbību ir informējusi Ekonomikas policiju” informē Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece.

Komisija aicina ikvienu noguldītāju pārliecināties, vai iespējamais pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus. Informācija par visiem licencētajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir atrodama Komisijas mājas lapā: www.fktk.lv.

Tāpat Komisija aicina ikvienu personu, kuras rīcībā nonāk informācija, ka kāda persona piedāvā finanšu pakalpojumus, tostarp, piesaistīt noguldītāju un ieguldītāju līdzekļus, ja tai ir pamats uzskatīt, ka pakalpojumi tiek piedāvāti bez licences vai atļaujas, informēt par to Komisiju, tādējādi veicinot Latvijas finanšu tirgus stabilitāti un tā darbību atbilstoši tiesību normām, kas vērstas uz noguldītāju aizsardzību.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm