Darba devēji aktīvāk atsākuši veikt iemaksas pensiju 3. līmeņa ieguldījumu plānos

15.12.2014
  • Sadaļa:

īgā, 15.12.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Darba devēji aktīvāk atsākuši veikt iemaksas pensiju 3. līmeņa ieguldījumu plānos

Uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, turpina pieaugt iedzīvotāju interese par ilgtermiņa ieguldījumu produktiem, un arī darba devēji atsākuši veikt iemaksas pensiju 3. līmeņa ieguldījumu plānos.

Kopš 2014. gada sākuma pensiju plānos iemaksāti 28.6 milj. eiro, kas ir par 13.4% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Salīdzinājumā ar 2013. gada trīs ceturkšņiem pensiju plānu dalībnieku iemaksas pieauga par 12.8% un darba devēju iemaksas par 14.3%. 2014. gada septembra beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 259.8 milj. eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 10.2%.

No pensiju plānu kapitāla deviņos mēnešos tika izmaksāti 13.2 milj. eiro jeb par 45% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 99% tika izmaksāti saistībā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.

Visi pensiju 3. līmeņa plāni pirmajā pusgadā darbojās ar pozitīvu ienesīgumu, un īpaši labu sniegumu uzrādīja tie plāni, kuru ieguldījumu valūta ir ASV dolārs, pateicoties dolāra vērtības pieaugumam attiecībā pret eiro. Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2014. gada deviņos mēnešos bija 4.2% un individuāliem plāniem tas bija robežās no 0.7% līdz 10.6%.

Septembra beigās gandrīz pusi no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības (48.8%), no kurām 51% fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos un 44% – uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos. Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (34.5%), t.sk. nedaudz vairāk kā divas trešdaļas bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri, no kuriem 74% bija Latvijas valsts vērtspapīri. Salīdzinot ar 2013. gada beigām, pieauga ieguldījumu parāda vērtspapīros īpatsvars, un samazinājās noguldījumu un prasību pret kredītiestādēm īpatsvars.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs kopš gada sākuma pieauga par 5% un septembra beigās sasniedza 94.5 milj. eiro jeb 36% no kopējiem ieguldījumiem. Savukārt no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 98% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits deviņos mēnešos pieauga par astoņiem tūkstošiem jeb par 3.6% un septembra beigās sasniedza 228 674, t.i. 23.1% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2014. gada 3. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi”.

 1 Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm