Darbu sāk FKTK priekšsēdētāja Kristīne Černaja-Mežmale

15.07.2019
  • Sadaļa:
Šodien, 2019. gada 15. jūlijā, darbu FKTK priekšsēdētājas amatā sāk Kristīne Černaja-Mežmale, kuru Saeima 8. jūlijā iecēla amatā uz laiku, līdz tiks iecelts jauns FKTK vadītājs, lai nodrošinātu FKTK darbības nepārtrauktību.

Saeimas paziņojums: https://www.vestnesis.lv/op/2019/137.2

Černaja-Mežmale FKTK strādā kopš 2017. gada 18. augusta, kopš 2018. gada  vada Uzraudzības departamenta Monetāro finanšu iestāžu darbības analīzes daļu, pirms tam bija šīs daļas vadītājas vietniece nozīmīgo banku uzraudzības jautājumos. Vairāk informācijas, kā arī publicitātes foto: https://www.fktk.lv/par-mums/fktk-parvaldiba/padome/

FKTK priekšsēdētāja Kristīne Černaja-Mežmale par FKTK darba prioritātēm:
“Pārejas posmā, kamēr rit konkurss un tiek izraudzīts jauns FKTK priekšsēdētājs un Saeimā apstiprināta jauna FKTK padome jau trīs cilvēku sastāvā, mana galvenā darba prioritāte ir FKTK iesāktie darbi, kas ir jāturpina un jāpaveic noteiktajos termiņos un tādā profesionālā līmenī, kādu līdz šim esam nodrošinājuši. Šādai iestādes virzībai līdztekus Saeimas balsojumam esmu saņēmusi arī kolēģu atbalstu. Finanšu sektora stabilitāte un atbilstības jautājumi jaunas biznesa pieejas kontekstā, ko tagad realizē mūsu tirgus dalībnieki, būs tikpat ciešā mūsu redzeslokā. Pēc veiktās pārmaiņu vadības un īpaši banku sektora pašattīrīšanās procesiem esam jaunā vēsturiskā posmā, jo Latvijas bankās 91% apmērā tagad dominē iekšzemes un Eiropas Savienības valstu noguldījumi. Iekšzemes noguldījumu bāze ir noturīga un pakāpeniski augoša pēdējos gados. Tā ir laba tendence. Nozīmīgas Latvijas banku segmenta daļas jaunie biznesa modeļi, kuri turpmākajos pāris gados parādīs jaunās biznesa pieejas rentabilitāti. Saistībā ar FKTK darbu šā gada Moneyval novērtējumam mūsu uzdevumi un sadarbības projekti ar citām iestādēm norit atbilstoši laika grafikam un augstā atbildības pakāpē, turpinot iesākto, tādēļ ir pamats sacīt, ka kopā ar citām iesaistītajām iestādēm varam cerīgāk raudzīties uz starptautisko partneru gaidāmo vērtējumu mūsu valsts finanšu noziegumu novēršanas sistēmai kopumā.“

Papildu informācijai: FKTK infografika “Banku jauno biznesa modeļu vērtēšanas process”: https://bit.ly/2LZYLjQ

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
Tālr. 67774808, 67774807
ieva.upleja@fktk.lv, dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm