Desmit bijušie “Ogres komercbankas” noguldītāji vēl nav saņēmuši garantēto atlīdzību

04.06.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 04.06.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Desmit bijušie “Ogres komercbankas” noguldītāji vēl nav saņēmuši garantēto atlīdzību 

Lai veiktu pilnīgu garantēto atlīdzību izmaksu LAS “Ogres komercbanka” noguldītājiem un pabeigtu bankas bankrota procedūru, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) aicina pieteikties bijušos bankas klientus, kuri 2007. gadā iesniedza savas prasības bankas likvidatoram, bet atlīdzību vēl nebija saņēmuši. Tās ir 10 juridiskas personas ar kopējo tiem pienākošos garantēto atlīdzību gandrīz 31 tūkst. eiro apmērā.

Šo kopējo atlikušo garantēto atlīdzību summu LAS “Ogres komercbanka” administrators ieskaitīs Noguldījumu garantiju fonda kontā. Turpmāk garantēto atlīdzību izmaksu veiks FKTK, pārskaitot līdzekļus uz noguldītāja norādīto kontu tā izvēlētajā kredītiestādē trīs darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Maksimālā garantētās atlīdzības summa, ko saskaņā ar 2007. gadā spēkā esošo regulējumu bija tiesīgs saņemt katrs noguldītājs, ir 9 000 latu jeb 12 805.85 eiro. 

FKTK nodrošinās izmaksu LAS “Ogres komercbanka” noguldītājiem līdz 13.06.2019. To nosaka Noguldījumu garantiju likuma grozījumi, kas stājās spēkā 2014. gadā, un paredz, ka garantētās atlīdzības izmaksas termiņš ir pieci gadi. 

Lai saņemtu garantēto atlīdzību, noguldītājiem FKTK būs jāiesniedz sava un pilnvarotās personas identificējošā informācija.

Par garantēto atlīdzību izmaksas kārtību vairāk var uzzināt, sazinoties ar FKTK Noregulējuma un garantiju fondu daļu pa tālr. 67774903 vai e-pastu fktk@fktk.lv 

Jau ziņots, ka FKTK “Ogres komercbankas” licenci anulēja 2006. gada beigās un 2007. gadā Rīgas apgabaltiesa atzina banku par likvidējamu. 2014. gadā banka pasludināta par maksātnespējīgu un tai uzsākta bankrota procedūra.

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292, 
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm