Dokumenti apstiprina FKTK apgalvojumus par veikto darījumu likumību

17.10.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 17.10.2012.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Dokumenti apstiprina FKTK apgalvojumus par veikto darījumu likumību

Visiem normatīvajos aktos atļautajiem darījumiem, kurus jāaizpilda „Latvijas Krājbanka” Bankas operāciju pārvaldei, jau pēc bankas darbības apturēšanas bija nepieciešams saņemt rīkojumu par iesāktā darījuma pabeigšanu. Tāpēc uz maksājuma uzdevumiem ir redzami datumi pēc bankas darbības apturēšanas, kad faktiski tika veikts pārskaitījums. Maksājumus nevar izpildīt ar atpakaļejošo datumu.

Visiem „Latvijas Krājbanka” klientu veiktajiem darījumiem (valutēšanas datums no 17.11.2011. līdz 21.11.2011), kurus bankai bija jāizpilda līdz darbības apturēšanai, bet ko tā nepaspēja izpildīt lielā darījumu skaita dēļ, kā arī bankas mantā neietilpstošo līdzekļu pārskaitīšanai, piemēram, pensiju ieguldījumu plāni un trešo personu līdzekļi un citiem likumā atļautajiem darījumiem, bija nepieciešams Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarnieku apstiprinājums.

Šajā gadījumā runa par tehnisku niansi, jo atļautos darījumus, kurus bija jāizpilda, nevar veikt ar atpakaļejošu datumu. Tāpēc ir darījumi ar 30. novembra un pat decembra datumu, kas bija faktiskais darījumu izpildes datums”, saka Jānis Brazovskis, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

Kādos gadījumos varēja tikt veikti maksājumi?
• Ņemot vērā, ka no 2011. gada 17. līdz 21. novembrim pieauga klientu veikto maksājumu apjoms un „Latvijas Krājbanka” nespēja laikus apstrādāt un veikt minētos darījumus, pēc bankas darbības apturēšanas, šos uzsāktos maksājumus (valutēšanas datums no 17.11.2011. līdz 21.11.2011.) bija nepieciešams izpildīt.
• Laika periodā no 23.11.2011. līdz 26.11.2011. maksājumi „Latvijas Krājbanka” klientu nodrošināšanai ar ikdienas patēriņam nepieciešamajiem līdzekļiem (50 latu apmērā dienā).
• Bankas turējumā esošo un „Latvijas Krājbanka” mantā neietilpstošo pensiju plānu/fondu un citu trešo personu līdzekļu pārvešana uz citām kredītiestādēm.
• Maksājumi „Latvijas Krājbanka” nepārtrauktas saimnieciskās darbības nodrošināšanai (algu izmaksa, telpu noma un apsaimniekošana, fiziskās drošības nodrošināšana, sakaru nodrošināšana, juridiskie pakalpojumi u.c.).
• 22. novembrī korespondentbankām tika paziņots par bankas darbības apturēšanu, bet ne visas uzreiz reaģēja un pieņēma ienākošos maksājumus. Decembrī šie maksājumi tika pārsūtīti atpakaļ sūtītājam.

Laika posmā no 2011. gada 22.novembra līdz 23. decembrim veikti ~1,000 darījumi par kopējo summu ~55 miljoni latu. No kuriem:
• ~18 miljoni latu ir bankas veiktie darījumi – naudas pārskaitīšana no vairākiem korespondentkontiem uz vienu, skaidras naudas līdzekļu izņemšana no Latvijas Bankas priekš „Latvijas Krājbanka” bankomātu tīkla un filiāļu nodrošināšanai ar skaidro naudu līdz 50 latiem dienā, pirms ierobežojumu noteikšanas uzsākto, bet nepabeigto norēķinu karšu darījumu pabeigšana, pēc bankas licences apturēšanas saņemto maksājumu atgriešana sūtītājiem, kā arī maksājumi bankas nepārtrauktas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
• ~37 miljoni latu klientu veiktie darījumi (valutēšanas datums no 17.11.2011. līdz 21.11.2011), kurus bankai bija jāizpilda līdz darbības apturēšanai, bet ko tā nepaspēja izpildīt lielā darījumu skaita dēļ, kā arī bankas turējumā esošo un tās mantā neietilpstošo pensiju plānu/fondu un citu trešajām personām piederošo līdzekļu pārvešana uz citām kredītiestādēm.

Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860, 26148001
laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm