ECB publicē regulu par uzraudzības maksām

30.10.2014
  • Sadaļa:

ECB informācija presei
30.10.2014.

ECB publicē regulu par uzraudzības maksām

  • Regula par uzraudzības maksām nosaka, kā ECB atgūst vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros veiktās banku sektora uzraudzības izdevumus.
  • ECB pilnībā uzņemsies uzraudzības pienākumus 2014. gada 4. novembrī.

Eiropas Centrālā Banka (ECB) šodien publicēja ECB regulu par uzraudzības maksām, kurā noteikta metodoloģija:
1. gada uzraudzības maksas kopējās summas noteikšanai
2. summas, kas jāmaksā katrai uzraudzītajai bankai vai banku grupai aprēķināšanai
3. gada uzraudzības maksas iekasēšanai.

Pēc sabiedriskās apspriešanas, kuras laikā notika atklāta sēde, regulu apstiprināja ECB Padome. Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros ECB pārņems banku uzraudzību 2014. gada 4. novembrī. Regula nosaka kārtību, kādā ECB iekasēs gada uzraudzības maksu par izdevumiem, kas radušies saistībā ar tās jauno lomu.

Regula atspoguļo sabiedriskās apspriešanas gaitā no ieinteresētajām personām saņemtos komentārus. Šie komentāri, kā arī pārskats par saņemtajām atbildēm un ECB regula par uzraudzības maksām publicēta arī ECB interneta vietnē: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141030.lv.html

Saskaņā ar ES regulu Par Vienoto uzraudzības mehānismu ECB no visām uzraudzītajām bankām jāiekasē gada uzraudzības maksa, lai atgūtu ar uzraudzību saistītos izdevumus.

Iepriekš jau ziņotjs, ka sākotnējā analīze liecina, ka 2015. gadā ikvienai tieši uzraudzītai bankai būs jāmaksā ECB gada maksa 150 000 līdz 15 milj. euro apmērā. Vairums tiešai uzraudzībai pakļauto banku maksās no 0.7 līdz 2 milj. euro. Līdzīgā veidā apmēram 75% mazāko netieši uzraudzīto banku maksās no 2 000 līdz 7 000 euro gadā, savukārt no lielākajām bankām šajā kategorijā varētu tikt iekasēta gada maksa aptuveni 200 000 euro apmērā.

Tā kā bankas Latvijā, kuras būs pakļautas ECB tiešajai uzraudzībai ir salīdzinoši nelielas uz eirozonas banku fona, pēc aptuvenām aplēsēm gada maksa ECB veidos aptuveni 200 līdz 300 tūkstoši EUR gadā atkarībā no banku aktīvu un riska svērto aktīvu apmēra, kas nepārsniedz trešo daļu no esošajām uzraudzības izmaksām. Tas nepārsniedz 0.5% no šo banku kopējiem administratīvajiem izdevumiem, līdz ar to nav tik lielas, lai būtu pamats būtiski palielināt pakalpojumu cenas.

Savukārt pārējām Latvijas bankām uzraudzības izmaksas veidos būtiski mazāku daļu – pēc aktīviem lielākām bankām – tie būs padsmit tūkstoši eiro gadā, bet mazākām ap 6-7 tūkstoši eiro gadā.

Jāatzīmē, ka šīs ir aptuvenas aplēses, precīzu apjomu ECB varēs apstiprināt 2015. gadā.

Papildu informācija: Rolfs Benderss (Rolf Benders); tālr. +49 69 1344 6925.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm