Eiropā aizliedz un ierobežo riskantu finanšu instrumentu – bināro opciju un cenu starpības līgumu (CFD) piedāvāšanu privātajiem ieguldītājiem

01.06.2018
  • Sadaļa:
Eiropas Vērtspapīru tirgus iestāde  (European Securities Market Authority – ESMA), lai aizsargātu privātos ieguldītājus, ir pieņēmusi lēmumu ierobežot privāto ieguldītāju darījumus ar vairākiem riskantiem finanšu instrumentiem.

Lēmums par bināro opciju (binary options) aizliegumu ir piemērojams no 02.07.2018., savukārt lēmums par cenu starpības līgumu (Contracts for differences – CFD) ierobežojumiem ir piemērojams no 01.08.2018. Ierobežojumu mērķis – privāto ieguldītāju aizsardzība.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus regulas (MiFIR) 40. pantu ESMA ir tiesības noteikt šāda veida ierobežojumus uz laiku līdz 3 mēnešiem, ar iespēju šos ierobežojumus pagarināt. Savukārt nacionālās finanšu instrumentu tirgus uzraudzības iestādes (t.i., Latvijā – FKTK) ir tiesīgas pieņemt lēmumus par pastāvīgiem ierobežojumiem šādiem finanšu instrumentiem.

Klientiem, kuriem ir privāta klienta statuss, ir svarīgi zināt:

• pēc 02.07.2018. vairs nebūs iespējas iegādāties binārās opcijas;

• pēc 01.08.2018. daļai darījumu būs nepieciešams lielāks nodrošinājums nekā līdz šīm, lai noslēgtu jaunu CFD līgumu (ir noteikti minimālie sākotnējā drošības depozīta apmēri (initial margin) atkarībā no CFD pamatā esošā aktīva);

• jauniem CFD līgumiem pakalpojumu sniedzējs veiks klienta pozīciju piespiedu aizvēršanu, ja klienta drošības depozīts samazināsies par 50% no sākotnējā drošības depozīta apmēra (kopumā visiem CFD līgumiem);

• pakalpojuma sniedzējs nebūs tiesīgs pieprasīt klientam atmaksāt zaudējumus no tirdzniecības, kas pārsniedz klienta ieguldīto summu (negatīvas bilances aizsardzība visiem jauniem CFD līgumiem);

• pakalpojumu sniedzējam nebūs tiesības piemērot stimulus tirdzniecības veicināšanai (piemēram, bonusus sākotnējo drošības depozītu veidā vai nemateriālus labumus);

• pakalpojumu sniedzējam būs pienākums atklāt klientiem informāciju par to, cik procenti no tā privātajiem klientiem ir cietuši zaudējumus pēdējo 12 mēnešu laikā;

• ierobežojumi neattiecas uz CFD un bināro opciju pozīcijām, kas ir atvērtas pirms šo ierobežojumu spēkā stāšanās.

Papildu informāciju par to, kādas izmaiņas ir katra tirgus dalībnieka pakalpojumu sniegšanas kārtībā saistībā ar šiem ESMA ierobežojumiem, klienti var saņemt no sava pakalpojuma sniedzēja. ESMA lēmumi ir saistoši visām ES dalībvalstīm, tas nozīmē, ka privātie klienti, kas saņem pakalpojumus Latvijā, ir līdzīgā situācijā kā privātie klienti citās dalībvalstīs.

FKTK nodrošinās visu licencēto tirgus dalībnieku uzraudzību saistībā ar šo ESMA lēmumu ievērošanu. FKTK atkārtoti aicina Latvijas ieguldītājus atturēties no sadarbības ar tādiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, kas nav saņēmuši FKTK licenci vai atļauju darbībai Latvijā. It īpaši tas attiecas uz tādiem pakalpojumu sniedzējiem, kas turpmāk piedāvās CFD un bināro opciju ieguldījumu pakalpojumus privātiem ieguldītājiem, neievērojot minētos ESMA ierobežojumus. Šādu pakalpojumu izmantošanas gadījumā klienti nav aizsargāti un var pazaudēt visus savus ieguldītos līdzekļus.

FKTK informē, ka 01.06.2018. šie lēmumi ir publicēti ES Oficiālajā Vēstnesī un stājas spēkā publicēšanas dienā:

• ESMA lēmums (ES) 2018/795 (2018. gada 22. maijs) uz laiku aizliegt bināro opciju tirdzniecību, izplatīšanu un pārdošanu privātajiem klientiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018X0601(01)

• ESMA lēmums (ES) 2018/796 (2018. gada 22. maijs) par cenu starpību līgumu pagaidu ierobežošanu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018X0601(02)

Informācija par licencētiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir pieejama FKTK mājaslapā: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/finansu-instrumentu-tirgus/ieguldijumu-pakalpojumu-sniedz.html

kā arī informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem no citām dalībvalstīm, kuriem atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/finansu-instrumentu-tirgus/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/dibinasanas-briviba.html

ESMA paziņojums plašsaziņas līdzekļiem par pieņemtajem ierobežojumiem:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-973_press_release_product_intervention_euoj_publication.pdf

Turpmākai informācijai:
Ieva Upleja
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.: + 371 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm