Eiropas banku iestādes pārskats par banku rekapitālizācijas pasākumu

11.07.2012
  • Sadaļa:

Eiropas banku iestādes pārskats par banku rekapitālizācijas pasākumu

Eiropas Banku iestāde (EBI) šodien publicējusi pārskata ziņojumu par banku rekapitalizācijas pasākumu. Saskaņā ar EBI rekomendācijām lielākā daļa sarakstā iekļauto banku sasniedz ieteikto 1. līmeņa kapitāla pietiekamības rādītāju 9% apmērā. Atsevišķām bankām, kas pilnībā nesasniedz EBI ieteikto kapitāla pietiekamības līmeni, piesaistot papildus kapitālu vai veicot citus koriģējošos pasākumus, šobrīd tiek strādāts, lai EBI rekomendācijas tiktu izpildītas.

Latvija šajā EBI organizētājā banku rekapitalizācijas pasākumā ir iesaistīta pastarpināti – sarakstā iekļautās pārrobežu banku grupas ir vērtētas konsolidācijas grupas līmenī, kas nozīmē, ka rezultātos kā daļa no pārrobežu banku grupas iekļautas arī meitassabiedrības un filiāles. EBI rekapitalizācijas pasākums attiecas uz banku grupām, kas darbojas arī Latvijā: Swedbank, SEB, Nordea, DnB banku un Unicredit.

Andrea Enria, Eiropas Banku iestādes priekšsēdētājs saka: „Mūsu uzdevums banku kapitāla bāzes nostiprināšanā norit pēc plāna. Eiropas bankas tagad atrodas spēcīgākā pozīcijā, kam būtu jāveicina aizdevumu izsniegšana un pakāpeniski jāatjauno banku piekļuve tirgus finansējumam. Saglabājas būtiski izaicinājumi – iziet no krīzes un izpildīt jaunos normatīvos standartus, ko apstiprināja G20. Šis bija nepieciešams un svarīgs solis banku bilanču sakārtošanā visā ES.”

Pārskata galvenie secinājumi:

• Rekapitalizācijas pasākuma īstenošana palīdzējusi palielināt banku kopējo kapitālu par EUR 94.4 miljardiem –  krietni pārsniedzot konstatēto EUR 76 miljardu iztrūkumu 2011. gada decembrī.
• Atbilstība EBI rekomendācijām galvenokārt panākta, pateicoties veiktajiem pasākumiem, kuriem ir tieša ietekme uz kapitālu (nesadalītā peļņa, jauns  kapitāls, saistību pārvaldīšana), kas veido EUR 71.6 miljardu lielu summu jeb 95% no kopējā iztrūkuma un 76% no kopējā veikto pasākumu apjoma.
• Saskaņā ar EBI rekomendācijām īstenotais rekapitalizācijas pasākums neradīja būtisku negatīvu ietekmi uz mājsaimniecību un komercsabiedrību kreditēšanu vai aktīvu steidzamu realizāciju par neizdevīgām cenām.

Saskaņā ar Eiropas Padomes vienošanos 2011. gada 26. oktobrī tajās bankās, kas nespēs sasniegt noteikto mērķi, piesaistot privātus finansējuma avotus, tiks īstenoti atbalsta mehānismi ar skaidru apņemšanos no valstu valdībām un nepieciešamības gadījumā, ES vai starptautisku atbalstu.

Par procesu un nākamie soļi

Banku rekapitalizācijas plānu apstiprināšanu un uzraudzību veica ES dalībvalstu banku uzraudzības iestādes sadarbībā ari EBI.

EBI publicēs galīgo ziņojumu par banku rekapitalizācijas pasākumu 2012. gada septembrī.  Gala ziņojumā būs publicēti individuālie banku rezultāti.

Vairāk informācijas EBI mājas lapā:
http://eba.europa.eu/News–Communications/Year/2012/Update-implementation-capital-exercise.aspx

Papildu informācijai:
Laima Pļaviņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860, 26148001
laima.plavina@fktk.lv

 

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm