Eiropas banku uzraugu komitejas (CEBS) veiktā banku stresa testa rezultāti

26.07.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 26.07.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Eiropas banku uzraugu komitejas (CEBS) veiktā banku stresa testa rezultāti

Š.g. 23. jūlijā tika publiskoti Eiropas Savienības (ES) banku stresa testu rezultāti. Stresa testus veica Eiropas banku uzraugu komiteja (Committee of European Banking Supervisors (CEBS)) sadarbībā ar ECB, EK un ES dalībvalstu uzraudzības iestādēm.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā Komisija) biroja vadītāja Anna Dravniece: “Šo stresa testu mērķis bija novērtēt vispārējo ES banku sektora stabilitāti un banku spēju absorbēt iespējamos nākotnes kredītriska un tirgus riska šokus, kā arī noteikt patreizējo sektora atkarību no valsts atbalsta pasākumiem”.

Kopumā stresa testā tika iesaistītas lielākās ES pārrobežu banku grupas un dažas nozīmīgas nacionālās bankas, kopā 91 banku grupa no 20 dalībvalstīm, kas reprezentē 65% no visa ES banku sektora.

Testā iekļautās pārrobežu banku grupas ir testētas konsolidētā līmenī, kas nozīmē, ka stresa testu rezultātos kā daļa no pārrobežu banku grupas tika iekļautas arī šo grupu meitasuzņēmumi..

Analizējot stresa testa rezultātus, jāņem vērā, ka scenāriju pamatā ir zināmi pieņēmumi, kas var arī nākotnē neīstenoties. Stresa testa rezultāti nesniedz prognozi nākotnei, jo negatīvais scenārijs ir izstrādāts situācijai “kā būtu, ja”, t.i., tiek ņemti vērā arī tādi ārkārtēji pieņēmumi, kuri dzīvē diez vai varētu piepildīties.

Vērtējot publicētos datus, var secināt, ka Latvijā pārstāvētās Skandināvijas un Itālijas bankas darbojas atbilstoši pastāvošajām kapitāla pietiekamības prasībām, proti, 1. līmeņa kapitāla prasību rādītājs pārsniedz minimālo prasību līmeni – 4% (skatīt tabulā).

Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece: “Rezultāti liecina, ka kopumā ES banku sektors ir labi kapitalizēts, problēmas sagaidāmas tikai 7 banku grupās (1 Vācijā, 1 Grieķijā, 5 Spānijā), visas Latvijā pārstāvētās banku grupas ir uzrādījušas pozitīvus rezultātus, līdz ar ko ir pamats piesardzīgam optimismam. Piesardzīgam – jo vērtējot stresa testa rezultātus vispārējās ekonomiskās situācijas kontekstā – jāsecina, ka riski saglabājās, tos rūpīgi jāpārvalda, bet optimismam – jo kapitāls ir krietni virs likumdošanā noteiktā minimuma”.

Jāatgādina, ka Latvijā 2009. gada laikā kapitālu palielinājušas 13 Latvijas bankas kopumā par 998.2 miljoniem latu un 2010.gada 1. pusgada laikā kapitālu palielinājušas deviņas bankas kopumā par 150.3 miljoniem latu, līdz ar to kopumā banku sektora apmaksātais pamatkapitāls ir sasniedzis 1.75 miljardu latu.

Nordea

Swedbank

SEB

Danske Bank

Unicredit

Rezultāti pamatscenārija gadījumā uz 2011. gada beigām

11.3%

10.7%

11.8%

11.7%

10.0%

Rezultāti sliktākā scenārija gadījumā ar papildus valsts parāda šoku (additional sovereign shock) uz 2011. gada beigām

10.1%

9.9%

10.3%

10.0%

7.8%

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja
tālr.: 6777 4800, e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm