Februārī kopējais noguldījumu atlikums bankās nav būtiski mainījies

28.03.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 28.03.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Februārī kopējais noguldījumu atlikums bankās nav būtiski mainījies

Banku piesaistīto kopējo noguldījumu atlikums februārī nav būtiski mainījies, rezidentu noguldījumiem pieaugot kopumā par 1.2% jeb 119.7 milj. eiro (84.1 milj. latu), ko galvenokārt nodrošināja valdības noguldījumu kāpums un arī neliels mājsaimniecību noguldījumu pieaugums. Savukārt nerezidentu noguldījumi pēc straujā kāpuma janvārī, februārī nedaudz saruka – par 1.3% jeb 127.2 milj. eiro (89.4 milj. latu), liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) sagatavota operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2014. gada februārī1.

Banku sektors kopumā 2014. gada pirmajos divos mēnešos darbojās ar peļņu 69.1 milj. eiro apmērā (48.6 milj. latu) un tas ir par 24% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 55.7 milj. eiro (39.1 milj. latu). Februārī ar peļņu darbojās 14 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 97.5%).

Februārī banku sektora kopējais aktīvu apmērs salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi palielinājās par 0.4%, t.i. par 121 milj. eiro un februāra beigās sasniedza 28.9 mljrd. eiro (20.3 mljrd. latu).

Banku sektora kopējais kredītportfelis mēneša laikā samazinājās par 0.5%, t.sk. rezidentu nefinanšu uzņēmumu – par 0.3%, rezidentu mājsaimniecību – par 0.5%, nerezidentu – par 0.7%.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2014. gada februāri ir iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

 1 Ņemot vērā, ka no 01.01.2014. spēkā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (26.06.2013.) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, kas paredz, ka bankas pirmo pārskatu sniegs par martu 2014. gada maija beigās, informācija par kapitāla pietiekamības rādītāju netiek iekļauta.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm