Februārī rezidentu noguldījumi bankās pieauguši par 390 milj. eiro

29.03.2016
  • Sadaļa:
FKTK operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2016. gada februārī liecina, ka banku sektora kopējo noguldījumu apmērs februārī pieauga par 0.9% jeb 205 milj. eiro, t.sk. rezidentu noguldījumu atlikums pieauga par 3.6% jeb 390 milj. eiro (palielinājās valdības, uzņēmumu un mājsaimniecību noguldījumi), savukārt nerezidentu noguldījumu atlikums samazinājās par 1.5% jeb 185 milj. eiro.

Banku sektors kopumā 2016. gada pirmajos divos mēnešos darbojās ar peļņu 63.1 milj. eiro apmērā. Šajā periodā ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un sešas ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 97.4%).

Kopējais kredītportfelis mēneša laikā pieauga par 0.1%, t.sk. nerezidentu portfelis – par 1%, savukārt rezidentu korporatīvais portfelis saruka par 0.1% un rezidentu mājsaimniecību kredītatlikums – par 0.2%.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada februāri ir iespējams iepazīties Komisijas mājaslapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808, 29467009
agnese.licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm