Finanšu sektora attīstības padomes uzmanības centrā – ātrie kredīti

27.03.2013
  • Sadaļa:

Rīgā, 27.03.2012.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Finanšu sektora attīstības padomes uzmanības centrā – ātrie kredīti

Ceturtdien, 28. martā, notiks Finanšu sektora attīstības padomes (FSAP) sēde, kurā diskutēs par nozares aktualitātēm. Šoreiz uzmanības centrā būs priekšlikumi patērētāju kreditēšanas regulējuma pilnveidošanai.

FSAP sēdes laikā Ekonomikas ministrija iepazīstinās ar ziņojumu par nebanku kredītu devēju darbības regulējuma pilnveidi. Arī Finanšu ministrija izklāstīs savu priekšlikumu par iespējām veikt izmaiņas šīs jomas uzraudzībā.

Lai nodrošinātu stingrāku patērētāju kreditēšanas jomas regulējumu un efektīvāku patērētāju interešu aizsardzību, Ekonomikas ministrijā izveidota darba grupa, kura izstrādā priekšlikumus patērētāju kreditēšanas jomas pilnveidei. Darba grupā tiek apspriestas tādas iniciatīvas kā iespējas noteikt stingrāku regulējumu patērētāju kreditēšanas reklāmai un maksātspējas vērtēšanai, gada procentu likmju „griestiem”, nokavējuma procentu un līgumsoda ierobežošanai. Ekonomikas ministrija plāno paredzēt Patērētāju tiesību aizsardzības centram plašākas pilnvaras pieprasīt patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem statistisko informāciju.

Darba kārtībā ir arī jautājumi par darbības plāna projektu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas uzlabošanai, FSAP darba plāna izpildes gaitu un grozījumiem darba plānā u.c.

Mediju ievērībai: Padomes sēdi vada Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un tā notiks 28. martā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Ministru prezidentu zālē (Ministru kabineta ēkas 3. stāvā). Pēc sēdes plānota mediju iespēja, lai sniegtu atbildes uz žurnālistu jautājumiem (pie Ministru prezidentu zāles). Padomes sēde ir slēgta.

Mediju piekļūšana ar Ministru kabineta pastāvīgās akreditācijas kartēm. Žurnālistiem, kuriem nepieciešama caurlaide iekļūšanai Ministru kabineta ēkā, lūdzam sazināties ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamentu (gatis.taurins@mk.gov.lv, 67082828).

FSAP izveidota 2007.gada un tā ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju un privātā sektora sadarbību finanšu sektora attīstības veicināšanā, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā.

Padomes sastāvā ir Ministru prezidents (padomes priekšsēdētājs), iekšlietu ministrs, finanšu ministrs, tieslietu ministrs, ģenerālprokurors, Latvijas Bankas prezidents, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents, Latvijas Vērtspapīru tirgus profesionālo dalībnieku asociācijas izpilddirektors un Latvijas Privātbanku asociācijas prezidents.

FSAP sekretariāta funkciju veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr: +371 67774860
E-pasts: Laima.Auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm