Finanšu sektors ievieš starptautiskās sankcijas arī pret Krievijas un Krimas amatpersonām

18.03.2014
  • Sadaļa:
Eiropas Savienības (ES) ārlietu ministri vakar, 17. martā, ir panākuši vienošanos par ierobežojošiem pasākumiem, tai skaitā, starptautisko finanšu sankciju ieviešanu pret 21 Krievijas un Krimas amatpersonu, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Vakar vakarā stājās spēkā ES Padomes regula, kurā iekļauts arī saraksts ar personām pret kurām vērstas sankcijas.

Uzreiz pēc informācijas publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī FKTK ir informējusi bankas un finanšu iestādes par ES Padomes regulas stāšanos spēkā un atgādinājusi par pienākumu rīkoties atbilstoši tās prasībām. Finanšu līdzekļu iesaldēšana nozīmē, ka klienta nauda tiek nobloķēta, un personai ir liegta jebkāda tālāka rīcība ar šiem līdzekļiem.

FKTK seko līdzi, lai šīs darbības tiktu nodrošinātas visās Latvijā bankās un finanšu iestādēs, ja tām ir klienti no sankciju saraksta. FKTK nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieņemt lēmumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi. Jāatzīmē, ka FKTK ir atbildīga par starptautisko organizāciju noteikto finanšu sankciju izpildi un kontroli Latvijas finanšu iestādēs.

Vērtējot finanšu sankciju ietekmi uz Latvijas banku sektoru, FKTK nesaskata, ka tas varētu radīt situāciju, ka netiktu ievērotas kādas regulējošās prasības Latvijas bankās. Tāpat sankcijām nebūs tieša ietekme uz banku sektora kopējo noguldījumu apjomu vai finanšu rādītājiem.

Saite uz ES Padomes regulu “Par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar darbībām, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību”, kurā publicēts arī personu saraksts, pret kurām ieviestas sankcijas: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2014:078:SOM:EN:HTML

Turpmākai informācijai:

Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Komunikācijas daļas vadītāja
T: +371 67774860
M: +371 26148001
E: laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm