Finanšu un kapitāla tirgus komisija anulē licenci Metalurgu kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai

05.03.2014
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
05.03.2014.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija anulē licenci Metalurgu kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu ar 2014. gada 5. martu anulēt Metalurgu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības licenci, jo krājaizdevu sabiedrība neizpilda likumā noteiktās kapitāla pietiekamības prasības (min. prasība vismaz 10%) un nespēj izpildīt saistības pret saviem noguldītājiem.

Tā kā Metalurgu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība vēsturiski veidojusies, apvienojot AS „Liepājas metalurgs” darbinieku arodbiedrības biedrus, uzņēmuma maksātnespēja un darbinieku atbrīvošana atstājusi ietekmi arī uz krājaizdevu sabiedrības izsniegto kredītu atmaksu. Ņemot vērā kredītņēmēju maksājumu kavējumus, krājaizdevu sabiedrībai bija pienākums veidot uzkrājumus nedrošajiem kredītiem, kas būtiski samazināja tās kapitālu.

Kopš situācijas pasliktināšanās Metalurgu kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā FKTK ir cieši sekojusi līdzi notikumu attīstībai un rīkojusies atbilstoši situācijai. Krājaizdevu sabiedrības valde, pasliktinoties kredītu kvalitātei, aktīvi strādāja ar saviem biedriem, kas reizē ir arī tās klienti, lai vienotos par risinājumu kredītu maksājumu veikšanai. Tomēr krājaizdevu sabiedrības finansiālā situācija nav uzlabojusies, un arī tās biedri neizteica vēlmi palielināt sabiedrības kapitālu.

Noguldītājiem izmaksās garantēto atlīdzību pilnā apmērā

Anulējot krājaizdevu sabiedrības licenci, FKTK ir pienākums lemt par garantētās atlīdzības izmaksu kārtību, veidu un laiku.

Pēc FKTK rīcībā esošās informācijas, šā gada 5. martā Metalurgu kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā savus līdzekļus bija noguldījuši 262 krājaizdevu sabiedrības biedri par kopējo summu 102 355.34 eiro. Lielākajai daļai biedru jeb ~80% krājaizdevu sabiedrībā bija noguldītas summas no 0.01 līdz 5 eiro. Garantētās atlīdzības izmaksa (līdz 100 000 eiro vienam noguldītājam) tiks veikta visiem noguldītājiem, kuriem, pēc Noguldījumu garantiju likuma, ir tiesības saņemt šādu garantēto atlīdzību, pamatojoties uz informāciju, kāda ir Metalurgu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā.

Saskaņā ar patlaban FKTK rīcībā esošo informāciju no Noguldījumu garantiju fonda (NGF) izmaksai 262 noguldītājiem ir nepieciešami naudas līdzekļi 102 355.34 eiro apmērā. Garantēto atlīdzību izmaksa tiks uzsākta jau no šā gada 10. marta. Noguldījumu garantiju likumā noteikts, ka garantētā atlīdzība jāizmaksā ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība. Aprēķinot garantētās atlīdzības apmēru, ņem vērā procentu maksājumus līdz 5. martam (ieskaitot).

2014. gada martā NGF naudas līdzekļi ir vairāk nekā 8 miljoni eiro.

Kā jārīkojas krājaizdevu sabiedrības noguldītājiem, lai saņemtu garantēto atlīdzību?

FKTK ir pieņēmusi lēmumu par šādu garantētās atlīdzības kārtību, lai noguldītājiem pēc iespējas atvieglotu grantētās atlīdzības saņemšanu:

• Ja noguldījums ir līdz 500 eiro
Sākot no šā gada 10. marta noguldītājiem, kuriem krājaizdevu sabiedrībā, noguldījums veido no 0.01 līdz 500 eiro, garantētās atlīdzības izmaksu veiks Metalurgu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, veicot izmaksu no sabiedrības līdzekļiem. Noguldītājiem būs jāuzrāda identitāti apliecinošs dokuments.

 Ja noguldījums ir lielāks par 500 eiro
Tie desmit noguldītāji, kuriem krājaizdevu sabiedrībā bija noguldīta summa lielāka par 500 eiro, garantēto atlīdzību saņems savā bankas kontā, ko pārskaitīs FKTK no NGF līdzekļiem. Metalurgu kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai līdz šā gada 14. martam FKTK ir jāiesniedz informācija par lielāko noguldītāju norēķinu kontiem bankās. FKTK dos maksājuma rīkojumu par garantēto atlīdzību izmaksu uz noguldītāja norādīto kontu ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc šīs informācijas saņemšanas.

Jautājumu gadījumā par garantētās atlīdzības saņemšanu vai atlīdzības apmēru lūdzam sazināties ar NGF pa tālr. 67774831 vai Metalurgu kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību tālr. 63455353.

Ko darīt kredītņēmējiem, kuriem ir kredīts krājaizdevu sabiedrībā?
Kredītņēmējiem, kuriem ir kredīts Metalurgu kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā, jāturpina līgumā noteiktie maksājumi.

_______________________________________

Par Metalurgu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrību
Krājaizdevu sabiedrība darbības licenci saņēma 2000. gadā. Pēc aktīvu apjoma tā ieņem 10. vietu starp 34. Latvijā licencētajām krājaizdevu sabiedrībām. 2013. gada 31. decembrī krājaizdevu sabiedrībai bija 725 biedri.

Par kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām
Latvijā patlaban darbojas 34 kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība ir tās biedru dibināts un pārvaldīts finanšu kooperatīvs, lai sniegtu saviem biedriem finanšu pakalpojumus – noguldījumus, aizdevumus u.c. Latvijā krājaizdevu sabiedrības veidojušās pēc diviem principiem – pēc teritoriālās un interešu vai nodarbinātības kopības. Par krājaizdevu sabiedrības biedru kļūst, iegādājoties tās pajas, un atšķirībā no bankas klienta krājaizdevu sabiedrības biedram ir iespējas aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību segments Latvijā aizņem salīdzinoši nelielu daļu no finanšu sektora – aptuveni 0.05% no kopējiem finanšu sektora aktīviem.

Mediju jautājumiem:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860
laima.auza@fktk.lv

Metalurgu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Adrese: Brīvības iela 93, Liepāja, LV-3401
Tālr. 63455353
Mob. 29105736
metalurgukks@inbox.lv

Jautājumiem par garantētās atlīdzības saņemšanu:
Noguldījumu garantiju fonds
Tālr. 67774831

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm