Finanšu un kapitāla tirgus komisija izvirza darbības prioritātes līdz 2014. gadam

30.10.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 30.10.2012.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija izvirza darbības prioritātes līdz 2014. gadam

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) padome apstiprinājusi grozījumus Komisijas darbības stratēģijā 2012.-2014. gadam. Par trīs stratēģiskajām prioritātēm vidējā termiņā noteiktas – finanšu sektora regulējuma pilnveidošana, uzraudzības ietvara stiprināšana un finanšu izglītības un izpratnes līmeņa celšana.

„Pārskatot Komisijas darbības stratēģiju 2012.-2014. gadam, priekšplānā esam izvirzījuši trīs būtiskākās prioritātes ar mērķi pēc iespējas efektīvāk īstenot uzraudzības iestādes funkcijas – regulētu un pārraudzītu finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību, veicinātu finanšu un kapitāla tirgus stabilitāti, konkurētspēju un attīstību, kā arī ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību,” saka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Kristaps Zakulis.

Komisijas stratēģiskās prioritātes 2012.-2014. gadam:

Finanšu sektora regulējuma pilnveidošana
Finanšu sektora regulējuma pilnveidošana paredz Komisijas darbību Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas institūcijās un ES normatīvu ieviešanu banku un apdrošināšanas sektorā. Gadījumos, kad ES direktīvās paredz izvēles iespējas, Komisija vērtēs sektoram atbilstošākā risinājuma piemērošanu. Komisija piedalīsies arī ES vienota krīžu vadības ietvara izveides procesā, lai nodrošinātu nacionālās pozīcijas pārstāvību kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību sanācijas un noregulējuma ietvara izstrādē. Tāpat ir paredzēta brīvas un godīgas konkurences veicināšana un finanšu tirgus diversificēšana, kā arī piedalīšanās eiro ieviešanas procesā, lai nodrošinātu Latvijas finanšu tirgus gatavību pārejai uz jaunu valūtu.

Uzraudzības ietvara stiprināšana
Viens no svarīgākiem uzdevumiem uzraudzības ietvara stiprināšanas procesā ir makrouzraudzības būtiska stiprināšana sadarbībā ar Latvijas Banku, lai savlaicīgi identificētu sistēmiskos riskus un veiktu šo risku novēršanas vai mazināšanas pasākumus. Uzraudzības stiprināšana paredz arī tirgus dalībnieku darbības monitoringa un iekšējās kontroles sistēmas uzraudzības pastiprināšanu, tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības pārrobežu uzraudzības pilnveidošanu, kā arī sadarbības stiprināšanu ar pašmāju un ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus institūcijām.

Finanšu izglītības un izpratnes līmeņa celšana
Uzskatot, ka finanšu zināšanas ir mūsdienīgas sabiedrības nepieciešamība, kā trešā svarīgākā prioritāte ir nosaukta finanšu izglītības un izpratnes līmeņa celšana. Tā paredz klientu izpratnes veicināšanu gan par finanšu pakalpojumiem un to riskiem, gan par finanšu sektora darbības būtību, lai klientiem būtu iespēja pieņemt pamatotus lēmumus par katra finanšu pakalpojuma izvēli. Tāpat būtu nepieciešama plašas informācijas pieejamības nodrošināšana gan par Komisijas darbību, gan par finanšu un kapitāla tirgu, sekmējot, lai paši tirgus dalībnieki laikā un bez kavēšanās publicē informāciju par to finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un ar to darbību saistītajiem riskiem.

Komisijas stratēģiskās prioritātes 2012.-2014. gadam: http://www.fktk.lv/lv/komisija/par_mums/strategija1/2011-09-27_fktk_darbibas_strategija/

Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860
laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm