FKTK 2021. gadā plāno veikt 38 klātienes pārbaudes

29.01.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2021. gadā plāno veikt 38 dažādas klātienes* pārbaudes, lai gūtu pārliecību par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošinātu ieguldītāju interešu aizsardzību.

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile uzsver: “Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir rūpīgi strādājusi pie uzraudzības darba plānošanas un kvalitātes pilnveidošanas, lai 2021. gadā vēl efektīvāk stiprinātu finanšu sektora reputāciju, noturību pret dažādiem ietekmes faktoriem un nodrošinātu finanšu iestāžu klientu interešu aizsardzību. Sektoram, sabiedrībai un visiem interesentiem šogad nodrošinām publiski pieejamu informāciju par plānotajām pārbaudēm, ar mērķi vairot izpratni par uzrauga darbu un uzraudzības procesu, kā arī veicināt caurskatāmību un atklātību.”

Plānā atspoguļotas gaidāmās klātienes pārbaudes, taču tas var tikt mainīts atbilstoši ikdienas uzraudzībā aktualizētajam risku izvērtējamam. Papildus plānotajām pārbaudēm FKTK nodrošina ikdienas uzraudzības darbu, kā arī, reaģējot uz sūdzībām vai citu FKTK rīcībā esošu informāciju, kas rada aizdomas par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darba neatbilstību normatīvo aktu prasībām, FKTK veic iepriekš neplānotas pārbaudes vai piemēro citus uzraudzības pasākumus.

FKTK 2021. gadā plānojusi 10 pārbaudes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju jomā, piecas ieguldījumu pakalpojumu jomā, piecas pārbaudes informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, t.sk. vienu vispārējo IT risku izvērtējumu, savukārt prudenciālās uzraudzības jomā plānotas 23 pārbaudes, no tām trīs horizontālās pārbaudes mazāk nozīmīgajās bankās, kā arī papildus tām FKTK uzraugi piedalīsies Eiropas Centrālās bankas pārbaudēs.**

Dalot pa segmentiem, 2021. gadā 18 pārbaudes plānotas bankās, trīs pārbaudes – apdrošināšanas sektorā, viena pārbaude – pensiju jomā, trīs – ieguldījumu pārvaldes sabiedrībās, divas pārbaudes – centrālajā vērtspapīru depozitārijā, divas – maksājumu iestādēs, viena – elektroniskās naudas iestādē, trīs – ieguldījumu brokeru sabiedrībās, piecas – kooperatīvajās krājaizdevu sabiedrībās.

FKTK padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale akcentē: “2021. gadā kredītiestāžu uzraudzībā prioritāte ir stratēģiju, biznesa modeļu un pelnītspējas padziļināta vērtēšana, ar fokusu uz ilgtspēju un pelnītspējas līdzsvarošanu. Tāpat FKTK uzmanības lokā ir kredītrisks un uzkrājumu pietiekamība, kurus vērtējot tiek ņemti vērā Covid-19 pandēmijas apstākļi. Lai īstenotu šīs prioritātes un nodrošinātu visaptverošāku skatījumu, plānotās uzraudzības aktivitātes tiks veiktas gan individuālu banku, gan horizontālā griezumā, papildinot tās ar fokusētiem un interaktīviem dialogiem starp FKTK un kredītiestāžu pārstāvjiem.”

Savukārt NILLTPFN un sankciju jomā FKTK vērtēs banku un citu finanšu iestāžu iekšējās kontroles sistēmu efektivitāti un risku izvērtējumā balstītās pieejas īstenošanu.

Iekšējās pārvaldības stiprināšana un ilgtspējīgu finanšu veicināšana veido vēl vienu FKTK uzraudzības virzienu. Tās ietvaros turpināsies darbs pie kredītiestāžu iekšējās kontroles sistēmu un risku pārvaldības procesu pilnveidošanas. Ņemot vērā to, ka Latvijā tāpat kā Eiropas Savienībā un visā pasaulē arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ilgtspējīgu finanšu jautājumiem, viens no FKTK uzdevumiem šogad ir apzināt un skaidrot šīs jomas nozīmi un svarīgumu Latvijas finanšu sektora dalībniekiem.

* Klātienes pārbaudes tiks veiktas, ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos ierobežojumus, nepieciešamības gadījumā izmantojot attālināto pieeju.

** ECB plānotais klātienes pārbaužu plāns nav publiski pieejams, līdz ar to arī FKTK publiskotajā klātienes pārbaužu plānā tās nav iekļautas.

 

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vadītāja Dace Jansone
T. 67774808
E. dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!