FKTK aicina tirgus dalībniekus iepazīties ar Finanšu ministrijas publiskotajām “Vadlīnijām sabiedriskas nozīmes struktūru revīzijas komitejas izveidošanai, darbībai un uzraudzībai”

14.06.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) vērš finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzmanību, ka Finanšu ministrija (FM) ir publiskojusi SIA KPMG izstrādātās “Vadlīnijas sabiedriskas nozīmes struktūru revīzijas komitejas izveidošanai, darbībai un uzraudzībai” (Vadlīnijas), kuru mērķis ir sniegt atbalstu sabiedriskas nozīmes struktūru pārvaldes institūcijām, piemērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz revīzijas komitejas izveidošanu, tās locekļu neatkarību un revīzijas komitejas darbību.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu sabiedriskas nozīmes struktūras ir finanšu institūcijas (kredītiestādes, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošināšanas sabiedrības, vai privātais pensiju fondi, kas sniedz finanšu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus) un kapitālsabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, FKTK šīs vadlīnijas ir publicējusi arī savā mājas lapā un aicina tirgus dalībniekus ar tām iepazīties: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/vispareja/citas-vadlinijas/6399-vadlinijas-sabiedriskas-nozimes-strukturu-revizijas-komitejas-izveidosanai-darbibai-un-uzraudzibai.html

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808
agnese.licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm