FKTK aizliedz Versobank AS sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā

07.09.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu aizliegt Versobank AS sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā – piesaistīt jaunus klientus Latvijas teritorijā, kā arī bankai ir jāizbeidz līgumattiecības ar jau esošajiem klientiem.

Lēmums noteikt aizliegumu sniegt jebkādus finanšu pakalpojumus Latvijā ir pieņemts, jo Versobank AS ir ilgstoši pārkāpusi Kredītiestāžu likumā noteikto kārtību, kas nosaka, kā citā dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde var uzsākt pārrobežu pakalpojumu sniegšanu Latvijā ar filiāles starpniecību. Versobank AS ilgstoši ir sniegusi finanšu pakalpojumus Latvijā ar fizisku klātbūtni, ko apliecina virkne faktu.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, ja FKTK konstatē, ka citā dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, neatverot filiāli, veic darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas likumiem, tā nekavējoties pieprasa šai kredītiestādei izbeigt šādas darbības. Ja kredītiestāde nepārtrauc darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas likumiem, FKTK informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju, kuras pienākums ir rīkoties tā, lai pārkāpumi tiktu novērsti.

FKTK padome ir pieņēmusi lēmumu aizliegt Versobank AS sniegt jebkādus finanšu pakalpojumus Latvijā, lai nodrošinātu finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti, kā arī veicinātu ieguldītāju un noguldītāju, kuri izmanto finanšu pakalpojumus, interešu aizsardzību. FKTK ieskatā Versobank AS darbība apdraud Latvijas kredītiestāžu sektora drošību un reputāciju klientu intereses.

Versobank AS Latvijā līdz šim bija tiesīga sniegt vienīgi finanšu pakalpojumus bez fiziskas klātbūtnes saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvības principu. Versobank AS ir Igaunijā licencēta kredītiestāde un tās uzraudzību veic Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm