FKTK anulē IPS AS ”Hipo Fondi aktīvu pārvalde” izsniegto licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un ierakstu valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā

12.05.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu anulēt IPS AS ”Hipo Fondi aktīvu pārvalde” izsniegto licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un anulēt ierakstu valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā par IPS AS ”Hipo Fondi aktīvu pārvalde”.

Licence anulēta pēc IPS AS ”Hipo Fondi aktīvu pārvalde” lūguma FKTK anulēt tai izsniegto licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai. Vienlaikus FKTK lēma arī anulēt ierakstu valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā par IPS AS ”Hipo Fondi aktīvu pārvalde”.

IPS AS ”Hipo Fondi aktīvu pārvalde” licences anulēšanas brīdī neveic darbību ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un darbību kā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs, kā arī sabiedrībai nav saistību pret ieguldījumu fondu ieguldītājiem un citiem tās klientiem.

Šobrīd valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā ir 8 valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji tiek reģistrēti iestāžu reģistrā, kurš regulāri tiek atjaunināts un ir pieejams FKTK mājaslapā: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/pensiju-fondi/valsts-fondeto-pensiju-shemas-lidzeklu-parvalditaji.html

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm