FKTK anulē LABA Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība licenci

14.07.2020
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2020. gada 14. jūlijā pieņēma lēmumu anulēt LABA Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība licenci, jo tā neizpilda Krājaizdevu sabiedrību likumā noteiktās darbību regulējošās prasības (t.sk. pašu kapitāla pietiekamības prasības), kā arī neievēro citas Krājaizdevu sabiedrību likuma un FKTK normatīvo aktu prasības, tai skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) jomā.

FKTK uzraudzības eksperti klātienes pārbaudes un neklātienes uzraudzības pasākumu ietvaros konstatēja vairākus normatīvo aktu pārkāpumus un nepilnības LABA Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība darbībā un noteica tai vairākus pienākumus to novēršanai, tai skaitā iesniegt pasākumu plānu par pašu kapitāla atjaunošanu. Tomēr krājaizdevu sabiedrība ilgstoši nav spējusi veikt pasākumus, kuri varēja būtiski uzlabot kapitāla situāciju, lai nodrošinātu regulējošo prasību pārkāpumu novēršanu un krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāls būtu pietiekams tās darbības turpināšanai.

Garantētās atlīdzības izmaksas kārtība

Anulējot krājaizdevu sabiedrības licenci, FKTK ir pienākums lemt par noguldījumu nepieejamības iestāšanos un garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, veidu un laiku.

Pēc FKTK rīcībā esošās informācijas LABA Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība 30.06.2020. savus līdzekļus bija noguldījuši apmēram 60 biedri par kopējo summu 162 663.11 eiro. Garantētās atlīdzības izmaksa (līdz 100 000 eiro vienam noguldītājam) tiks veikta visiem biedriem, kuriem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu ir tiesības saņemt šādu atlīdzību, pamatojoties uz informāciju, kāda ir LABA Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā. Aprēķinot garantētās atlīdzības apmēru, tiks ņemti vērā procentu maksājumi līdz 14.07.2020. (ieskaitot).

FKTK aicina noguldītājus, kuriem pienākas garantētā atlīdzība, FKTK iesniegt iesniegumu par garantētās atlīdzības izmaksu un:

  • iepriekš vizītei pieteikties pa tālruni 6777 4800,
  • ierasties FKTK telpās Rīgā, Kungu ielā 1, no 23.07.2020.,
  • pieteikties garantētajai atlīdzībai ne vēlāk kā piecus gadus pēc dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība, kā to nosaka Noguldījumu garantiju likums,
  • līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti),
  • iesniegumā norādīt informāciju par norēķina kontu, kurā vēlas saņemt garantēto atlīdzību. Iesnieguma paraugi būs pieejami FKTK un aizpildāmi klātienē.

Garantēto atlīdzību izmaksu FKTK veic ar vienu pārskaitījumu uz garantētās atlīdzības saņēmēja iesniegumā norādīto kontu piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas FKTK par garantētās atlīdzības izmaksu.

Tiem kredītņēmējiem, kuriem ir kredīts LABA Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība, jāturpina līgumā noteiktie maksājumi.

Par kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām

LABA Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība darbības licenci saņēma 2005. gadā. Pēc aktīvu apjoma 31.03.2020. tā ieņēma 12. vietu starp Latvijā licencētajām krājaizdevu sabiedrībām. LABA Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 31.03.2020. bija 1332 biedri.

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība ir tās biedru dibināts un pārvaldīts finanšu kooperatīvs, lai sniegtu saviem biedriem finanšu pakalpojumus – noguldījumus, aizdevumus u.c. Latvijā turpina darboties 34 kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības. Tās veidojušās pēc diviem principiem – pēc teritoriālās un interešu vai nodarbinātības kopības. Par krājaizdevu sabiedrības biedru kļūst, iegādājoties tās pajas. Atšķirībā no bankas klienta krājaizdevu sabiedrības biedram ir iespējas aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību segments Latvijā aizņem salīdzinoši nelielu daļu no finanšu sektora – 31.03.2020. aptuveni 0.1% no kopējiem finanšu sektora aktīviem.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!