FKTK anulē licenci Vecumnieku kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai

02.07.2014
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2.07.2014.

FKTK anulē licenci Vecumnieku kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu ar 2014. gada 2. jūliju anulēt Vecumnieku kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības licenci, jo tā neizpilda Krājaizdevu sabiedrību likumā noteiktās pašu kapitāla pietiekamības prasības (min. prasība vismaz 10%), neievēro citas likuma un FKTK normatīvo noteikumu un rīkojumu prasības.

FKTK uzraudzības eksperti pārbaudē konstatēja vairākus normatīvo aktu pārkāpumus un nepilnības Vecumnieku kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības darbībā un noteica tai vairākus pienākumus to novēršanai, tai skaitā iesniegt pasākumu plānu par pašu kapitāla atjaunošanu. Tomēr krājaizdevu sabiedrība tā arī nav novērsusi konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā, un tās biedri nav atjaunojuši pašu kapitālu nepieciešamajā apmērā, tādā veidā uzlabojot krājaizdevu sabiedrības finansiālo situāciju.

Noguldītājiem izmaksās garantēto atlīdzību pilnā apmērā

Anulējot krājaizdevu sabiedrības licenci, FKTK ir pienākums lemt par garantētās atlīdzības izmaksu kārtību, veidu un laiku.

Pēc FKTK rīcībā esošās informācijas Vecumnieku kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā savus līdzekļus bija noguldījuši deviņi krājaizdevu sabiedrības biedri par kopējo summu 25 638.48 eiro. Garantētās atlīdzības izmaksa (līdz 100 000 eiro vienam noguldītājam) tiks veikta visiem noguldītājiem, kuriem, pēc Noguldījumu garantiju likuma, ir tiesības saņemt šādu garantēto atlīdzību, pamatojoties uz informāciju, kāda ir Vecumnieku kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā. Aprēķinot garantētās atlīdzības apmēru, ņem vērā procentu maksājumus līdz 2. jūlijam (ieskaitot).

FKTK aicina noguldītājus, kam pienākas garantētā atlīdzība, ierasties Vecumnieku Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības telpās (Rīgas ielā 29A, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā) šā gada 8. jūlijā vai 10. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 12.00. Noguldītājiem līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecību), lai FKTK pilnvarotajām personām iesniegtu iesniegumu par garantētās atlīdzības izmaksu, norādot informāciju par norēķina kontu, kurā vēlas saņemt garantēto atlīdzību. Iesnieguma paraugi būs pieejami pie FKTK pilnvarotajām personām un aizpildāmi klātienē.

Savukārt tie noguldītāji, kuri noteiktajā laikā neiesniegs iesniegumu par garantētās atlīdzības izmaksu, aicināti to izdarīt, ierodoties FKTK (Kungu ielā 1, Rīgā), līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu noguldītājs var pieteikties garantētajai atlīdzībai ne vēlāk kā piecus gadus pēc dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība.

Garantēto atlīdzību izmaksu FKTK veic ar pārskaitījumu uz garantētās atlīdzības saņēmēja norādīto kontu tā izvēlētā kredītiestādē piecu darba dienu laikā no dienas, kad persona iesniegusi iesniegumu par garantētās atlīdzības izmaksu. Ja garantētās atlīdzības saņēmējam nav konts kredītiestādē, garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz garantētās atlīdzības saņēmēja norādīto VAS “Latvijas Pasts” nodaļu.

2014. gada jūlijā NGF ir vairāk nekā 36 miljoni eiro.

Jautājumu gadījumā par garantētās atlīdzības saņemšanu vai atlīdzības apmēru lūdzam sazināties ar NGF pa tālr. 67774831

Ko darīt kredītņēmējiem, kuriem ir kredīts krājaizdevu sabiedrībā?
Kredītņēmējiem, kuriem ir kredīts Vecumnieku kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā, jāturpina līgumā noteiktie maksājumi. 
 
Par Vecumnieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrību
Krājaizdevu sabiedrība darbības licenci saņēma 2003. gadā. Pēc aktīvu apjoma tā ieņēma 29. vietu starp Latvijā licencētajām krājaizdevu sabiedrībām. Krājaizdevu sabiedrībai bija 311 biedri.

Par kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām
Latvijā patlaban darbojas 32 kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība ir tās biedru dibināts un pārvaldīts finanšu kooperatīvs, lai sniegtu saviem biedriem finanšu pakalpojumus – noguldījumus, aizdevumus u.c. Latvijā krājaizdevu sabiedrības veidojušās pēc diviem principiem – pēc teritoriālās un interešu vai nodarbinātības kopības. Par krājaizdevu sabiedrības biedru kļūst, iegādājoties tās pajas, un atšķirībā no bankas klienta krājaizdevu sabiedrības biedram ir iespējas aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību segments Latvijā aizņem salīdzinoši nelielu daļu no finanšu sektora – aptuveni 0.05% no kopējiem finanšu sektora aktīviem.

Mediju jautājumiem:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860
laima.auza@fktk.lv

Jautājumiem par garantētās atlīdzības saņemšanu:
Noguldījumu garantiju fonds
Tālr. 67774831

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm