FKTK anulē visas AAS „Balva” licences

17.06.2013
  • Sadaļa:

Rīgā, 17.06.2013.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK anulē visas AAS „Balva” licences
AAS „Balva” jāturpina pildīt saistības pret klientiem

Rīga, 17. jūnijā — Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu anulēt visas apdrošināšanas akciju sabiedrības (AAS) „Balva” licences, lai nodrošinātu apdrošināto personu aizsardzību. Saskaņā ar likumu AAS „Balva” jāuzsāk likvidācijas process, pašiem ieceļot likvidatoru un saskaņojot parādu segšanas kārtību ar FKTK, vai jāpārveidojas par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu. AAS „Balva” ir pienākums turpināt pildīt visus iepriekš noslēgtos līgumus ar saviem klientiem.

Jāatzīmē, ka šī gada 16. aprīlī FKTK apturēja AAS „Balva” darbību, aizliedzot slēgt jaunus apdrošināšanas līgumus, jo uzrauga rīcībā nebija pietiekama informācija par tās darbību Lielbritānijā. AAS „Balva” tika pieprasīts nodrošināt FKTK ar prasīto informāciju un novērst identificētos likuma pārkāpumus. Tomēr pēc iepazīšanās ar situāciju, FKTK secināja, ka šajā laika posmā līdz licenču anulēšanai nav veikti nepieciešamie uzlabojumi, un apdrošināšanas sabiedrība nespēj nodrošināt regulējošo prasību izpildi, t.i., biznesa apjomiem atbilstošas tehniskās rezerves un kapitāla līmeni.

Ko tas nozīmē AAS „Balva” klientiem?

Šobrīd AAS „Balva” jāturpina pildīt saistības pret saviem klientiem – līdz ar to visas izsniegtās apdrošināšanas polises turpina darbību. Tas attiecas uz visiem AAS „Balva” piedāvātajiem apdrošināšanas pakalpojumiem.

AAS „Balva” parādu segšanas kārtībā var paredzēt šādas iespējas:

• Apdrošināšanas sabiedrība turpina visu apdrošināšanas saistību izpildi;
• Apdrošināšanas sabiedrība vienojas ar kādu citu apdrošinātāju par visu apdrošināšanas līgumu vai to daļas pārņemšanu, tādā veidā nododot saistību izpildi ar klientu citam apdrošinātājam;
• Apdrošināšanas sabiedrība pārtrauc apdrošināšanas līgumus, izņemot sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumus (OCTA), pirms termiņa, veicot daļēju apdrošināšanas prēmijas atmaksu.
 
FKTK ziņos atsevišķi par AAS „Balva” parādu segšanas kārtību pēc tās apstiprināšanas.

Klientus jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AAS „Balva” pa tālruni +371 67506955 vai e-pastu balva@balva.lv

Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860, 26148001
laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm