FKTK “Apdrošināšanas kompass” – informatīvs rīks ērtākai uzziņai par individuāliem apdrošinātāju darbības rādītājiem

15.10.2018
  • Sadaļa:
FKTK “Apdrošināšanas kompass” – informatīvs rīks ērtākai uzziņai par individuāliem apdrošinātāju darbības rādītājiem

Sākot no šī gada 15. oktobra, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) mājas lapā www.fktk.lv pieejams jauns, interaktīvs rīks “Apdrošināšanas kompass” http://kompass.fktk.lv/apdrosinasana/, kas ļaus ērtā un vizuāli pārskatāmā veidā iepazīties ar Latvijas apdrošinātāju – apdrošināšanas sabiedrību un ES dalībvalstīs dibinātu apdrošinātāju filiāļu – svarīgākajiem darbības rādītājiem.

Informācija apkopota no apdrošinātāju publiskajiem ceturkšņa pārskatiem. Šo rādītāju analīze ir viens no kritērijiem, ko parasti klients ņem vērā, pieņemot lēmumu par apdrošināšanas līguma slēgšanu. Šie rādītāji ir informatīvi un ir jāskata kontekstā ar kopējo apdrošinātāja darbību. Dati ir aktuāli par situāciju pārskata ceturkšņa pēdējā dienā. Pakalpojuma sniedzēju izvēle paliek katra paša ziņā, izvērtējot arī apdrošinātāja sniegto pakalpojumu klāstu un pieejamību, kā arī apkalpošanas kvalitāti, pakalpojumu komisijas maksu un citus kritērijus.

Pašlaik “Apdrošināšanas kompasā”  pieejamā informācija apkopota  par 2018. gada pirmo pusgadu. Šajā periodā Latvijā un ārvalstīs kopumā parakstītās prēmijas  veido 385.7 milj. eiro. Latvijā parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms 258 milj. eiro, no tām lielāko īpatsvaru veido sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (20,71%) veselības apdrošināšanas (20,28%) un sauszemes transporta apdrošināšana (16,99%).

Papildus tam FKTK mājaslapā www.fktk.lv Excel tabulā apkopoti visu Latvijas apdrošināšanas sabiedrību publisko ceturkšņa pārskatu galvenie finanšu darbības rādītāji, kā arī FKTK iesniegtā informācija par to ES dalībvalstīs dibinātu apdrošinātāju filiāļu darbības apjomu, kas sniedz apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā.

Detalizētu informāciju par darbības rādītājiem var iegūt arī katra apdrošinātāja mājaslapā, kur jābūt publicētiem publiskajiem ceturkšņa pārskatiem un gada pārskatiem.

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv,  Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm