FKTK apstiprina akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” pamatprospekta papildinājumus

25.11.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 23. novembrī apstiprinājusi akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pamatprospekta papildinājumus saistībā ar ilgtermiņa kredītreitinga izmaiņām no BBB+ uz A- ar stabilu perspektīvu, ko 12.11.2021. piešķīrusi kredītreitingu aģentūra S&P Global Ratings Europe Limited.

No akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” pamatprospekta apstiprināšanas 05.10.2021. līdz brīdim, kad uzsākta obligāciju tirdzniecība regulētā tirgū, akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls” ir konstatējusi svarīgus jaunus faktorus saistībā ar pamatprospektā ietverto informāciju. Konstatējot nozīmīgus jaunus faktorus, emitentam saskaņā ar Prospektu regulas 23. pantu jāsagatavo prospekta papildinājums, kuru apstiprina FKTK.

Akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” obligāciju pamatprospekta papildinājums publicēts FKTK tīmekļvietnē.

FKTK padome 05.10.2021. apstiprināja akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” pamatprospektu, kura ietvaros akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls” ir tiesīga izteikt obligāciju publiskos piedāvājumus 160 000 000 eiro apmērā, katru publisko piedāvājumu izsakot atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm