FKTK apstiprina Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju maksātspējas kapitāla prasības un pašu kapitāla aprēķināšanas normatīvos noteikumus

30.03.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir apstiprinājusi jaunus “Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju maksātspējas kapitāla prasības un pašu kapitāla aprēķināšanas normatīvos noteikumus”, lai nodrošinātu tirgus dalībnieku vienotu izpratni par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību maksātspējas kapitāla prasības un pašu kapitāla aprēķina kārtību, tādējādi veicinot apdrošinājuma ņēmēju aizsardzību. 

Šie noteikumi būs saistoši dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm, kā arī pārapdrošināšanas sabiedrībām.

Noteikumi aptver jau iepriekš normatīvajos noteikumos ieviestās Eiropas Savienības direktīvas 2009/138/EK “Par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)” un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) pamatnostādņu prasības, kā arī 12 jaunu EAAPI pamatnostādņu prasības, kas aktuālas Latvijas apdrošināšanas tirgum.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv
Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm