FKTK apstiprina ar Segto obligāciju likumu saistītus noteikumus

28.06.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir apstiprinājusi četrus ar Segto obligāciju likumu saistītus normatīvos noteikumus. Segto obligāciju likums stājās spēkā 23.06.2021., aizstāj hipotekāro ķīlu zīmju regulējumu un ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā noteikto.

Ņemot vērā, ka segtās obligācijas ir nozīmīgs un efektīvs ilgtermiņa finansējuma piesaistīšanas avots kredītiestādēm, Segto obligāciju likums un FKTK normatīvie noteikumi ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra direktīvu 2019/2162 par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību, tādējādi grozot direktīvu 2009/65/EK un 2014/59/ES, 27.05.2021.

FKTK normatīvie noteikumi “Par iesniedzamajiem dokumentiem un tajos ietveramo informāciju lēmuma par atļauju īstenot segto obligāciju programmu pieņemšanai un paziņojuma izskatīšanai un par dokumentu izskatīšanas kārtību” pieņemti, lai FKTK varētu izvērtēt kredītiestādes (emitenta) spēju īstenot segto obligāciju programmu, ievērojot Segto obligāciju likumā noteiktās prasības.

Normatīvie noteikumi “Par īpašā administratora amata kandidāta atlasi, kandidāta piemērotības izvērtēšanas kartību un izvērtēšanai nepieciešamo informāciju” nodrošina, ka FKTK var veikt caurskatāmu īpašā administratora kandidāta atlasi gadījumā, ja iestājas īpaši Segto obligāciju likumā noteiktie gadījumi. Šādos gadījumos FKTK ir jāpieņem lēmums par īpašā administratora iecelšanu.

Lai paredzētu, ka FKTK var ziņot par iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem saistībā ar segto obligāciju programmas īstenošanu un ar to saistītiem jautājumiem, veikti grozījumi “Normatīvajos noteikumos par kārtību, kādā persona var iesniegt un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem”, nosakot kārtību, kā tiek izskatīti ziņojumi par iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem finanšu tirgū.

Segto obligāciju likumā ir noteikts pienākums segto obligāciju sabiedrībai veikt maksājumus FKTK darbības finansēšanai, tāpēc ir veikti grozījumi “Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2021. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos”, lai noteikumus papildinātu ar subjektu loku, kas veic maksājumus, proti, segto obligāciju sabiedrību un prasībām, kas nosaka maksas aprēķināšanas kārtību.

Noteikumi 28. jūnijā publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Normatīvie noteikumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Papildu informācija:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!