FKTK apstiprina AS „Rietumu banka” obligāciju emisiju

25.09.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
25.09.2013.

FKTK apstiprina AS „Rietumu banka” obligāciju emisiju

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome š.g. 24. septembra sēdē nolēma reģistrēt AS „Rietumu Banka” obligāciju pamatprospektu, kura ietvaros banka ir tiesīga emitēt parāda vērtspapīrus par kopējo vērtību 175 miljoni eiro.

Emisiju mērķis ir bankas finansējuma avotu dažādošana, aktīvu un pasīvu termiņstruktūras uzlabošana, kā arī naudas līdzekļu piesaiste bankas subordinētajam kapitālam.

Programmas ietvaros paredzēts emitēt obligācijas ar dzēšanas termiņu no viena līdz desmit gadiem. Viena vērtspapīra nominālvērtība, konkrētās emisijas apjoms, cena, dzēšanas termiņi un vērtspapīru piedāvājuma nosacījumi tiks noteikti katras emisijas galīgajos noteikumos.

Ar „Rietumu Bankas” pamatprospekta tekstu var iepazīties FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/finansu_instrumentu_tirgus/emitenti/2013-09-25_par_as_rietumu_banka_obligaciju_publisko_piedavajumu_un_pamatprospekta_registraciju/

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm