FKTK apstiprina grozījumus “Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos”

21.12.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome apstiprinājusi grozījumus normatīvajos noteikumos, kas nosaka kārtību krājaizdevu sabiedrībām, kāda informācija tām jāiekļauj savos gada pārskatos. Ņemot vērā samērīgumu, turpmāk mazas krājaizdevu sabiedrības tiks atbrīvotas no atsevišķas informācijas atklāšanas vadības ziņojumā. No pašlaik strādājošajām 34 krājaizdevu sabiedrībām minēto atbrīvojumu varēs izmantot 28 krājaizdevu sabiedrības.

Minēto noteikumu grozījumi ietver šādas izmaiņas:

·         saskaņā ar direktīvā 2013/34/ES noteikto papildināts un precizēts vadības ziņojumā atklājamās informācijas apjoms, kas ietver arī nefinanšu informācijas un informācijas par pajām atklāšanu.

·         izslēgta prasība par ārkārtas posteņu atsevišķu uzrādīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā un noteikts, ka ārkārtas ienākumus un izdevumus atspoguļo posteņos “Citi ienākumi” un “Citi izdevumi”, vienlaikus noteikts, ka informācija par ārkārtas ienākumu un izdevumu apmēru un būtības aprakstu jāsniedz gada pārskata pielikumā;

·         papildināts gada pārskata pielikumā atklājamās informācijas apjoms par padomes un valdes locekļiem izsniegtajiem avansiem, aizdevumiem vai galvojumiem;

·         papildināts gada pārskata pielikumā atklājamās informācijas apjoms ar informāciju par vidējo darbinieku skaitu un krājaizdevu sabiedrības zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai aprēķināto atlīdzību.

 

Minētie noteikumi būs pieejami FKTK mājas lapā, kā arī tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Turpmākai informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr. 67774860
E: laima.auza@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm