FKTK apstiprina grozījumus “Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos”

28.07.2017
  • Sadaļa:
Ar šiem grozījumiem tiek aizstāts noteikumu 2. pielikums “Paziņojums” ar jaunu kredītiestāžu amatpersonu veidlapu “Piemērotības un atbilstības novērtējuma anketa”, kas turpmāk tiks izmantota amatpersonu kandidātu piemērotības novērtēšanai, ļaujot FKTK un attiecīgos gadījumos ECB iegūt normatīvos aktos noteikto informāciju.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv
Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm