FKTK apstiprina Hipotēku bankas komercdaļas pāreju

13.06.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
13.06.2013.

FKTK apstiprina Hipotēku bankas komercdaļas pāreju

Šodien, 13. jūnijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu par atļaujas izsniegšanu VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (Hipotēku banka), apstiprinot bankas komercdaļas paketes pāreju AS „Rietumu Banka” īpašumā.

AS „Rietumu Banka” tiks nodota komercdaļas pakete, kurā ietilpst aktīvi, kas izriet no noslēgtajiem līgumiem par aizdevumu (kredītu) piešķiršanu klientiem, kā arī līgumi, kas nodrošina bankas prasījuma tiesības saistībā ar attiecīgo aizdevumu atmaksas un līgumisko saistību izpildes nodrošinājumu (hipotēkas, komercķīlas tiesības un galvojuma saistības nodibinošie dokumenti). Plānots, ka darījums un klientu pāreja notiks mēneša laikā pēc FKTK apstiprinājuma.

Tāpat nolemts nodot SIA ”Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” visas tās Hipotēku bankas saistības, tiesības un pienākumus, kas izriet no līgumu kopuma, kas noslēgti ar klientiem un ir iepriekš cedēti SIA ”Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra”.

FKTK arī neiebilst, ka SIA „Hipotēku bankas nekustamo īpašumu aģentūra” kapitāldaļas tiks nodotas VAS „Privatizācijas aģentūra”, kas ir alternatīvs risinājums aktīvu nodošanai privātajā sektorā.

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” komercdaļas uzņēmumu pārdošanas procesu koordinē Finanšu ministrija.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm