FKTK apstiprina jaunus noteikumus tirgus dalībnieku akcionāriem, kas vēlas iegūt būtiski līdzdalību par iesniedzamo informāciju būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai, un būtiskas līdzdalības vērtēšanas galvenajiem principiem un kārtību

01.12.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt jaunus finanšu tirgus dalībniekiem saistošus noteikumus “Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība”.

Noteikumi nepieciešami, lai FKTK saņemtu pēc iespējas precīzāku un plašāku informāciju iespējamo būtiskas līdzdalības ieguvēju izvērtēšanai. Šie noteikumi veicinās arī vienotas izpratnes veidošanu par kritērijiem, kurus FKTK ņem vērā vērtējot būtiskas līdzdalības ieguvēja piemērotību, kā arī noteiks skaidrākas informācijas sagatavošanas prasības. Jaunie noteikumi nepaplašina novērtēšanas kritērijus, taču pieaug un tiek detalizēts iesniedzamās informācijas apjoms. Līdz šim trūkstošo informāciju FKTK ieguva, to papildus pieprasot tirgus dalībniekiem un būtiskas līdzdalības ieguvējiem.

Apstiprinātie noteikumi neskar šobrīd esošos akcionārus ar būtisku līdzdalību, tie attieksies uz tiem gadījumiem, kad tiks sniegts paziņojums par būtiskas līdzdalības iegūšanu finanšu institūcijā vai notiks būtiskas izmaiņas esošo akcionāru ar būtisku līdzdalību struktūrā.

Jaunie noteikumi aizstās līdzšinējos noteikumus “Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kredītiestādē, apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekā, maksājumu iestādē, elektroniskās naudas iestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā pievienojamās informācijas saraksts”.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv
Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm