FKTK apstiprina normatīvos noteikumus kritisko finanšu nozares pakalpojumu nodrošināšanai

11.06.2021
  • Sadaļa:
Lai nodrošinātu kritisko finanšu pakalpojumu nepārtrauktu pieejamību Latvijas sabiedrībai valsts apdraudējuma gadījumā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apstiprinājusi "Kritisko finanšu nozares pakalpojumu pārvaldības normatīvos noteikumus".

Noteikumu mērķis ir nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem kritisko finanšu pakalpojumu nepārtrauktu pieejamību valsts apdraudējuma gadījumā. Noteikumi identificē kritisko pakalpojumu sniedzējus, nosaka prasības kritisko pakalpojumu apjomam un definē vienotas prasības kritisko pakalpojumu nepārtrauktības plāniem. Normatīvie noteikumi ir izdoti saskaņā ar grozījumiem Nacionālās drošības likumā.

Kritiskie finanšu pakalpojumi ir bezskaidras un skaidras naudas maksājumi, tai skaitā kredīta pārvedumi, maksājumi ar maksājumu karti un skaidras naudas izņemšana. Papildus tiek noteikts kritisko pakalpojumu minimālais apjoms un pieļaujamais kritiskā finanšu pakalpojuma pārtraukuma laiks.

Kredītiestāde tiek iekļauta kritisko pakalpojumu sniedzēju sarakstā, ja tajā atvērto klientu maksājumu kontu skaits veido vismaz 5% no kopējā maksājumu kontu skaita kredītiestāžu sektorā un iekšzemes mājsaimniecību noguldījumi vismaz 5% no kopējiem iekšzemes mājsaimniecību noguldījumiem kredītiestādēs. Lai nodrošinātu kritisko pakalpojumu pieejamību valsts apdraudējuma gadījumā, kredītiestādei ir jāpapildina esošais darbības nepārtrauktības plāns, papildus nosakot pasākumus kritisko resursu (piemēram, informācijas sistēmas, ēkas, personāls, ārpakalpojumi u.tml.) pieejamības nodrošināšanai valsts apdraudējuma gadījumā, kā arī jāveic izstrādātā plāna testēšana.

Normatīvie noteikumi 10. jūnijā publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Noteikumi stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā, atsevišķi noteikumu punkti jāpiemēro 2022. un 2024. gadā.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm