FKTK apstiprina noteikumus par papildpensijas izmaksas prognozēm

03.01.2022
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apstiprinājusi noteikumus par kārtību, kādā privātais pensiju fonds papildpensiju pārskatā sagatavo informāciju par pensiju izmaksu prognozēm. Lai nodrošinātu, ka 3. pensiju līmeņa dalībnieki saņem informāciju par prognozēto uzkrāto papildpensiju, noteikumos iekļautas vienotas prasības pensiju izmaksas prognožu sagatavošanai.

Katrs privātais pensiju fonds, kurš ir noslēdzis kolektīvās dalības līgumu ar darba devēju par tā darbinieku dalību attiecīgajā pensiju plānā, ikvienam pensiju plāna dalībniekam sagatavo pārskatu par papildpensiju, kurā iekļauj arī informāciju par pensiju izmaksu prognozēm. Lai veicinātu vienotu un precīzu informācijas sagatavošanu par pensiju izmaksu prognozēm attiecībā uz prognozēto papildpensiju uzkrāšanas perioda beigās, ir izstrādāti “Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā privātais pensiju fonds pārskatā par papildpensiju sagatavo informāciju par pensiju izmaksu prognozēm”.

Noteikumi nosaka vispārējas prasības un pamatprincipus, kas jāņem vērā, sagatavojot informāciju par pensiju izmaksu prognozēm uzkrāšanas perioda beigās. Tie iekļauj vienotus makroekonomiskos rādītājus un to avotus, attiecīgā pensiju plāna darbību raksturojošos rādītājus un pensiju plāna dalībnieka individuālos datus, kurus izmanto prognožu aprēķiniem.

Noteikumu prasības būs piemērojamas pārskatam par papildpensiju par 2022. gadu, kas tiks sagatavots un būs pieejams pensiju plāna dalībniekiem 2023. gadā. Tos ieteicams piemērot jebkuram pensiju fondam, kurš vismaz reizi gadā sagatavo pārskatu katram pensiju plāna dalībniekam, kā arī valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam, sagatavojot informāciju fondēto pensiju shēmas dalībniekam.

Noteikumi 30. decembrī publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Turpmākai informācijai:

FKTK Komunikācijas daļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Airisa Ādamsone
tālr.: 67 774 857
e-pasts: airisa.adamsone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!