FKTK apstiprina šī gada plānu tirgus regulējuma izstrādei un pilnveidošanai

27.03.2013
  • Sadaļa:

Rīgā, 27.03.2013.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK apstiprina šī gada plānu tirgus regulējuma izstrādei un pilnveidošanai

Ar mērķi izstrādāt tādu finanšu sektora regulējumu, kas nodrošinātu augstus riska vadības standartus un veicinātu augstas kvalitātes un drošības pakāpes finanšu pakalpojumu sniegšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome apstiprinājusi tirgus regulējuma izstrādes un pilnveides plānu 2013. gadam.

Finanšu sektora regulējuma pilnveidošana ir viena no FKTK stratēģiskajām prioritātēm, tāpēc plānā ir iekļauti praktiski visi FKTK uzraudzībā esošie tirgus segmenti.

Izmaiņas kredītiestāžu darbības regulējumā paredz grozījumus Kredītiestāžu likumā un virknē FKTK normatīvo noteikumu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības prasību CRD IV (Bāzele III) ieviešanu, ar mērķi stiprināt kapitāla prasības un ieviest makrouzraudzību. Analoģiski grozījumi tiks veikti Finanšu instrumentu tirgus likumā. Apdrošināšanas sektora regulējumā ir plānots darbs pie Maksātspēja II pārejas perioda vadlīniju ieviešanas, lai stiprinātu apdrošināšanas sektoru un paaugstinātu apdrošināšanas ņēmēju aizsardzību. Jauna regulējuma ieviešana paredzēta arī maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu likumā. Paplašināsies FKTK uzraugāmo tirgus dalībnieku loks, iekļaujot tajā alternatīvo ieguldījumu fondus.

Turpināsies darbs naudas līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, kas paredz vadlīniju izstrādi tirgus dalībniekiem, kā arī grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.

Lai nodrošinātu Latvijas finanšu tirgus gatavību pārejai uz eiro, plānots veikt grozījumus vairākos FKTK noteikumos.

 Ar pilnu regulējuma izstrādes un pilnveides plānu 2013. gadam var iepazīties FKTK mājas lapā:
http://www.fktk.lv/lv/komisija/komisijas_darbiba/darba_plani/2013-03-19_finansu_un_kapitala_tirg/

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm