FKTK apstiprina vadlīnijas sankciju piemērošanai

28.12.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome ir apstiprinājusi ieteikumus (vadlīnijas) sankciju par finanšu un kapitāla tirgus regulējuma pārkāpumiem noteikšanai finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un par pārkāpumu atbildīgajām fiziskajām un juridiskajām personām. Vadlīniju mērķis ir nodrošināt vienveidīgu sankciju piemērošanu pēc vienotiem principiem un nosacījumiem, kā arī piemērot vienlīdzīgus nosacījumus administratīvo līgumu slēgšanas gadījumā. Šie ieteikumi veicinās arī FKTK uzraugāmo tirgus dalībnieku un citu personu informētību par pamatprincipiem, kas tiek ņemti vērā, nosakot sankcijas par pārkāpumiem.

Par sankciju uzskatāmas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbību regulējošajā normatīvajā aktā paredzētās sankcijas – brīdinājumu, publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo personu un pārkāpuma būtību, soda naudu, pienākumu atsaukt valdes vai padomes locekli, pagaidu aizliegumu pildīt amatpersonām noteiktos pienākumus finanšu un kapitāla tirgus dalībniekā, aizliegumu izmantot visas akcionāriem piederošās balsstiesības, kā arī pieprasījumu, lai par pārkāpumu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību, un pienākumu atmaksāt pārkāpuma rezultātā gūtos ienākumus vai novērstos iespējamos zaudējumus, ja tos var noteikt, licences (reģistrācijas) anulēšanu.

Jāatzīmē, ka nolūkā veicināt lielāku informētību par uzraudzības procesā pieņemtajiem lēmumiem, FKTK savā mājas lapā publisko pieņemtos lēmumus par visām piemērotajām sankcijām kredītiestādēm, arī par atsevišķu veidu sankcijām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un apdrošinātājiem.

Līdz šim piemērotās sankcijas bankām: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/2014-10-22-fktk-piemerotas-sankcijas.html

Līdz šim piemērotās sankcijas apdrošinātājiem: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/fktk-piemerotas-sankcijas.html

Minētās vadlīnijas tiks publicētas FKTK mājas lapā līdz 2016. gada 30. decembrim.

Turpmākai informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr. 67774860
E: laima.auza@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm