FKTK apstiprina vairākus jaunus noteikumos

19.08.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome ir apstiprinājusi vairākus jaunus normatīvos noteikumus, kas skar regulējumu Latvijas finanšu instrumentu tirgū:

“Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņo par Regulas Nr. 596/2014 faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem” saistīti ar ziņošanu kompetentajām iestādēm par faktiskajiem vai iespējamajiem minētās regulas pārkāpumiem, tās kārtību, veidu un izskatīšanas procesu, kā arī paredz pienākumu FKTK noteikt atbildīgās personas par ziņojumu izskatīšanu.

“Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās paziņojumiem par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu izmantojamās veidlapas apstiprināšanas normatīvie noteikumi” nepieciešami, lai Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) izstrādāto veidlapu paziņojumam par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu padarītu saistošu Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem.

Arī “Paziņojuma par izcelsmes dalībvalsti veidlapas parauga apstiprināšanas normatīvie noteikumi” paredzēti, lai ieviestu ESMA izstrādātās veidlapas par paziņojuma par izcelsmes dalībvalsti standarta formu, kas finanšu instrumentu tirgū ir jauna prasība.

Savukārt, lai nodrošinātu atbilstību veiktajiem grozījumiem Kredītiestāžu likumā, kas paredz par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgajai personai noteikt tādas pašas prasības, kādas ir izvirzāmas risku direktoram, iekšējā audita dienesta vadītājam u.c. personām FKTK veikusi grozījumus “Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos”, papildinājusi iesniedzamo dokumentu sarakstu, kā arī pievienojusi noteikumiem 16. pielikumu “Personas datu aizsardzība”.

Turpmākai informācijai:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774807
Ieva.Upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm