FKTK apstiprinājusi divus apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām saistošus normatīvos aktus

28.07.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir apstiprinājusi Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju risku un maksātspējas pašu novērtējuma normatīvos noteikumus. Apstiprinātie noteikumi ir saistoši apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm, veicot risku un maksātspējas pašu novērtējumu individuāli, kā arī apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrībām, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, veicot risku un maksātspējas pašu novērtējumu grupas līmenī.

Noteikumi neievieš jaunas prasības, kas nebūtu noteiktas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā un Eiropas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/35, bet plašāk skaidro jau noteikto prasību piemērošanu. Noteikumos plašāk tiek skaidrots proporcionalitātes princips to normatīvo aktu prasību piemērošanā, kas attiecas uz risku un maksātspējas pašu novērtējuma procesu.

FKTK apstiprinājusi grozījumus Ziņojuma par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības maksātspēju un finansiālo stāvokli sagatavošanas normatīvajos noteikumos. Ar šiem noteikumu grozījumiem tiek noteiktas minimālās informācijas papildu prasības, kas atklājamas ziņojumā par maksātspēju un finansiālo stāvokli individuālas sabiedrības līmenī, kā arī ziņojumā par grupas maksātspēju un finansiālo stāvokli vai vienotā ziņojumā par maksātspēju un finansiālos stāvokli grupas līmenī un attiecas uz atsevišķām šo ziņojumu iedaļām.

Pirmo reizi noteikumu grozījumos minētās prasības jāpiemēro, publiskojot ziņojumu par maksātspēju un finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī.

Noteikumu grozījumos ir iekļauta arī prasība par ziņojuma par maksātspēju un finansiālo stāvokli publiskošanu, kas saistoša nedalībvalsts apdrošinātājam, kura filiāle ir tiesīga sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv
Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm