FKTK apstiprinājusi jaunas vadlīnijas sankciju piemērošanai par pārkāpumiem atbilstības kontroles jomā

06.11.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir apstiprinājusi jaunus ietikumus (vadlīnijas) sankciju un tiesisko pienākumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) normatīvo aktu pārkāpumiem noteikšanai finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un par pārkāpumu atbildīgajām fiziskajām personām.

Šo vadlīniju mērķis ir nodrošināt vienveidīgu sankciju piemērošanu pēc vienotiem principiem un nosacījumiem par tirgus dalībnieku pārkāpumiem NILLTFN jomā, kā arī piemērot vienlīdzīgus nosacījumus administratīvo līgumu slēgšanas gadījumā. Šie ieteikumi veicinās arī FKTK uzraugāmo tirgus dalībnieku un citu personu informētību par pamatprincipiem, kas tiek ņemti vērā, nosakot sankcijas par pārkāpumiem atbilstības kontroles jomā.

Vienlaikus ar jauno vadlīniju apstiprināšanu tiek grozīti spēkā esošie “Ieteikumi (vadlīnijas) sankciju par finanšu un kapitāla tirgus regulējuma pārkāpumiem noteikšanai finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un par pārkāpumu atbildīgajām fiziskajām un juridiskajām personām”, izslēdzot atsauces uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvo aktu pārkāpumiem.

Vadlīnijas: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/vispareja/fktk-ieteikumi-un-vadlinijas/6622-ieteikumi-vadlinijas-sankciju-un-tiesisko-pienakumu-par-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-jomas-normativo-aktu-parkapumiem-noteiksanai-finansu-un-kapitala-tirgus-dalibniekiem-un-par-parkapumu-atbildigajam-fiziskajam-personam.html

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv
Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm