FKTK apstiprinājusi vadlīnijas kredītiestādēm politiski nozīmīgu personu noskaidrošanai, izpētei un darījumu uzraudzībai

07.03.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir apstiprinājusi ieteikumus kredītiestādēm un finanšu iestādēm politiski nozīmīgu personu (PNP), to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noskaidrošanai, izpētei un darījumu uzraudzībai.

Ieteikumi palīdzēs bankām definēt personas, kas uzskatāmas par politiski nozīmīgām personām, tajā skaitā viņu ģimenes locekļus un cieši saistītās personas.

Bankās veiktā klienta izpēte ir pamata informācijas avots, kā noskaidrot, vai persona atbilst politiski nozīmīgas personas pazīmēm, taču bankām var palīdzēt arī citi informācijas avoti: komerciālās datu bāzes, ienākumu deklarēšanas sistēmas un interneta un masu mediju informācijas resursi.

Ieteikumi sagatavoti, apkopojot ārvalstu piemērus PNP, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noskaidrošanai, ārvalstu organizāciju ieteikumus, vadlīnijas un labāko praksi, piemēram, Finanšu darījumu darba grupas Financial Action Task Force (FATF) ieteikumus, vienlaikus ņemot vērā Latvijas normatīvo aktu (piemēram, NILLTFN likuma) prasības un starptautisko finanšu institūciju darbības standartus.

Līdz 01.03.2016. par politiski nozīmīgu personu uzskatīja cilvēku, kas citā valstī ieņem nozīmīgu valsts amatu, piemēram, valsts vadītājs, parlamenta deputāts, ministrs, augstākās tiesas tiesnesis vai cita augsta līmeņa amatpersona, kā arī ar viņu ģimenes locekļi un saistītās personas.

Kopš 01.03.2016., kad stājās spēkā grozījumi NILLTFN likumā, politiski nozīmīgu personu loks ir paplašināts, šo statusu attiecinot arī uz Latvijas valsts augstākajām amatpersonām, viņu ģimenes locekļiem un ar viņiem cieši saistītām personām.

Ieteikumi ir pieejami FKTK mājas lapā: http://bit.ly/1Rwa1wB (angļu valodā: http://bit.ly/1UMlIEw).

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm