FKTK aptur maksājumu iestādes SIA “AlfaPay” darbību

11.07.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu  12.07.2016. (plkst.00.00) apturēt reģistrētas maksājumu iestādes SIA ” AlfaPay” maksājumu pakalpojumu sniegšanu, jo uzņēmuma darbībā konstatēti būtiski trūkumi un nepilnības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iekšējās kontroles sistēmā, kā arī normatīvo aktu pārkāpumi.

SIA “AlfaPay” darbībā tika konstatēti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteikto prasību pārkāpumi, tādēļ FKTK padome pieņēma lēmumu par SIA “AlfaPay” darbības apturēšanu. FKTK ir uzlikusi SIA “AlfaPay” tiesisku pienākumu novērst konstatētos trūkumus. Sabiedrības ieraksts reģistrēto iestāžu reģistrā ir saglabāts un līdz ar konstatēto trūkumu novēršanu, FKTK varēs lemt par uzlikto ierobežojumu atcelšanu.

SIA “AlfaPay” nepieņems nekādus trešo personu maksājumus klientu labā, kā arī neveiks citas debeta operācijas kredītiestādēs savos norēķinu kontos, kuri ir atvērti klientu līdzekļiem maksājumu pakalpojumu veikšanai, līdz brīdim, kad tiks novērsti konstatētie trūkumi.

Saskaņā ar šo lēmumu, sākot ar 12.07.2016. SIA ” AlfaPay” nevar pieņemt klientu maksājumu uzdevumus, taču SIA ” AlfaPay” ir tiesības izpildīt līdz 12.07.2016. plkst. 00.00 no saviem klientiem saņemtos maksājumu rīkojumus. Pēc 12.07.2016. plkst. 00.00 SIA “AlfaPay” turētos, tās kontā iesaldētos klientu līdzekļus ir tiesības vienīgi atskaitīt atpakaļ uz klienta kontu kredītiestādē.

FKTK sekos līdzi, lai maksājumu iestādes klientu intereses tiktu ievērotas un aizsargātas.

Papildu informācijai:
Ieva Upleja
FKTK Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm