FKTK ar Signet Bank AS noslēgusi administratīvo līgumu un samazina iepriekš piemēroto soda naudu

23.02.2021
  • Sadaļa:
Pamatojoties uz Signet Bank AS apstrīdēšanas iesniegumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes 14.07.2020. pieņemto lēmumu piemērot soda naudu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, FKTK atkārtoti uzklausīja Signet Bank AS, izvērtēja situāciju un paveikto pārkāpumu novēršanas jomā. Ņemot vērā izvērtējuma secinājumus un to, ka Signet Bank AS ir vērsta uz sadarbību un jau novērsusi lielāko daļu trūkumu, FKTK 23.03.2021. ar banku ir noslēgusi administratīvo līgumu, kurā noteikta soda nauda 583 963 eiro apmērā (iepriekš – 906 610 eiro).

FKTK padomes loceklis Ģirts Rūda akcentē: “Neraugoties uz atšķirīgo uzrauga un tirgus dalībnieku statusu, mūsu mērķis visos gadījumos ir konstruktīva sadarbība. Situācijā, kad tiek konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām, ir izšķirīgi svarīgi, lai banka trūkumus atzīst un izstrādā plānu pēc iespējas ātrākai to novēršanai. Šajā situācijā tas ir noticis, tāpēc ir iespēja slēgt administratīvo līgumu, kas paredz arī sākotnēji piemērotās naudas samazinājumu.”

Papildus līdz šim veiktajiem pasākumiem iekšējās kontroles sistēmas stiprināšanai administratīvais līgums paredz bankai vairākus pienākumus: piesaistot zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, bankai jāveic neatkarīgs izvērtējums par bankas iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību NILLTPFN normatīvo aktu prasībām, kā arī bankas informācijas tehnoloģiju risinājuma atbilstību NILLTPF riska pārvaldībai. Pēc šo izvērtējuma veikšanas, bankai jāizstrādā pasākumi neatkarīgā izvērtējuma rezultātā sniegto rekomendāciju izpildei noteiktos termiņos un FKTK regulāri jāsniedz informācija par to ieviešanu.

Jau iepriekš vēstīts, ka FKTK veica Signet Bank AS klātienes pārbaudi NILLTPFN jomā un klātienes mērķa pārbaudi, kuras laikā vērtēja, kā banka ievēro NILLTPFN normatīvo aktu prasību izpildi, sākot sadarbību ar klientiem un veicot klientu izpēti un darījumu uzraudzību.

Pārbaudēs FKTK konstatēja pārkāpumus un trūkumus, kas saistīti ar nepietiekami efektīvu bankas iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un risku pārvaldību. Piemēram, banka nebija pievērsusi pietiekamu un īpašu uzmanību klientu netipiski lieliem, sarežģītiem, savstarpēji saistītiem darījumiem, kuriem šķietami nav ekonomiska vai nepārprotami tiesiska mērķa, banka nebija veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos, vai klienta, kuram bija jāveic padziļinātā izpēte, norādītais patiesais labuma guvējs tiešām ir klienta patiesais labuma guvējs, banka nebija  pārliecinājusies par finanšu līdzekļu izcelsmi klientu kontos, iegūstot finanšu līdzekļu izcelsmi apliecinošus dokumentus, kā arī nebija nodrošinājusi savlaicīgu un kvalitatīvu klienta izpēti, tajā skaitā klienta padziļināto izpēti, un izpētes rezultātu dokumentēšanu.

Pašlaik uzraugam un bankai ir vienota izpratne par pārkāpumiem un to novēršanu, un FKTK sagaida, ka banka nodrošinās normatīvo aktu prasību izpildi pēc būtības, lai efektīvi pārvaldītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus.

Līdz ar administratīvā līguma noslēgšanu tiek atcelts 14.07.2020. FKTK pieņemtais lēmums.


Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vadītāja Dace Jansone
tālr.: 67774808
e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm