FKTK atbalsta iespēju ziņošanai par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem izmantot arī vietējos identifikācijas numurus

15.01.2014
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
15.01.2014.

FKTK atbalsta iespēju ziņošanai par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem izmantot arī vietējos identifikācijas numurus

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) atbalsta ierosinājumu atsevišķos gadījumos atļaut maziem un vidējiem uzņēmumiem par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem ziņot, izmantojot vietējo identifikācijas numuru, piemēram, PVN maksātāja numuru uzņēmumiem un personas kodu fiziskām personām.

Iepriekš ziņots, ka juridiskajām personām, kam saskaņā ar Eiropas tirgus infrastruktūras regulu (Nr. 648/2012 (European Market Infrastructure Regulation (EMIR)) no 2014. gada 12. februāra būs jāziņo par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, jau laikus jāsaņem pre-LEI identifikācijas kodi (no angļu LEI – legal entity identifier) informācijas iesniegšanas nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka Latvijā neviena iestāde nav pieteikusies nodrošināt pre-LEI identifikācijas kodu izsniegšanu, Latvijas uzņēmumiem tas jāsaņem kādā no ārvalstu iestādēm. Uzņēmumiem jārēķinās ar laiku, kas jāparedz identifikācijas koda piešķiršanas procesam un izmaksām, kas ir atkarīgas no konkrēta pakalpojuma sniedzēja.

Izvērtējot situāciju Latvijā un ņemot vērā, ka pre-LEI koda saņemšana maziem un vidējiem uzņēmumiem nozīmē papildu izmaksas un administratīvu resursu patēriņu (sistēmas izzināšana, dokumentu noformēšana un tml.), FKTK kā kompetentā uzraudzības iestāde EMIR jautājumā, secināja, ka atsevišķos gadījumos būtu lietderīgi atļaut maziem un vidējiem uzņēmumiem ziņošanai izmantot vietējos identifikācijas numurus:
1) ja uzņēmums līdz šim veica darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (piemēram, swap, forward), kuru pamatā bija EUR/LVL valūtu pāris;
2) ja uzņēmums darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem veica pirms 12.02.2014. un turpmāk veiks reti.

Savukārt FKTK sagaida, ka tie mazie un vidējie uzņēmumi, kuri veiks darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem regulāri, saņems pre-LEI kodu ziņošanas vajadzībām.

Jau informēts, ka par ziņošanas uzsākšanas termiņš ir 2014. gada 12. februāris.
Ziņošanas pienākums attiecas uz visiem darījumiem, kas ir noslēgti pēc 16.08.2012. vai bija vēl spēkā šajā datumā.

FKTK iepriekš gatavotā informācija par EMIR:
– Uzņēmumiem jāsaņem identifikatori ziņošanai par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem:
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/pazinojumi_masu_informacijas_l/2013/2013-11-27_uznemumiem_jasanem_identifikatori_zinosanai_par_darijumiem_ar_atvasinatajiem_finansu_instrumentiem/
– Uzņēmumiem būs jāziņo par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/pazinojumi_masu_informacijas_l/2013/2013-04-23_uznemumiem_bus_jazino_par_darijumiem_ar_atvasinatajiem_finansu_instrumentiem/

Papildu jautājumus par EMIR (European Market Infrastructure Regulation) aicinām sūtīt uz e-pasta adresi emir@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm