FKTK atbalsta vienotu banku pieeju kredītbrīvdienu piešķiršanai privātpersonām Covid-19 dēļ

29.04.2020
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) atbalsta Latvijas Finanšu nozares asociācijas izstrādāto moratoriju fiziskām personām – Latvijas rezidentiem izsniegtajiem kredītiem, kas paredz kredīta pamatsummas maksājumu atlikšanu hipotekārajiem kredītiem līdz 12 mēnešiem, bet patēriņa kredītiem un līzinga darījumiem – līdz 6 mēnešiem. Moratorijs izstrādāts ar mērķi palīdzēt finanšu sektora klientiem, kas nonākuši grūtībās Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ.

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile: “Visā Eiropas Savienībā tiek veikti dažādi pasākumi, lai pēc iespējas mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ekonomisko ietekmi. Viens no šādiem piemēriem ir pasākumi, kas mājsaimniecībām vai uzņēmumiem sniedz iespēju uz laiku piešķirt kredītbrīvdienas. FKTK pateicas Finanšu nozares asociācijai par operatīvu rīcību moratorija sagatavošanā un aicina visas kredītiestādes iesaistīties kopējā valsts stratēģijā, sniedzot atbalsta instrumentus tiem Latvijas uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kuru finanšu situācija ir pasliktinājusies Covid-19 izplatības noteikto ierobežojumu dēļ. Savukārt FKTK banku uzraudzībā nodrošinās elastīgu pieeju, izmantojot visus mūsu rīcībā esošos instrumentus.”

Atbilstoši moratorija nosacījumiem pieteikties bankā un atlikt pamatsummas maksājumus, moratorija laikā veicot tikai procentu maksājumus un/vai citus maksājumus, kas noteikti kredīta līgumā, var banku klienti:

  • kuri pēdējo 12 mēnešu laikā līdz 2020. gada 12. martam ir pildījuši savas saistības pret banku bez būtiskiem kavējumiem;
  • kas nav atzīti par maksātnespējīgiem pirms 2020. gada 12. marta vai saistību pamatsummas izpildes atlikšanas periodā;
  • kuriem Covid-19 izsludināto ierobežojumu dēļ ievērojami samazinājušies ienākumi.

Eiropas Banku iestāde (EBI) 2. aprīlī publicēja vadlīnijas par kritērijiem, kas jāizpilda, lai pasākumus varētu uzskatīt par vispārēju moratoriju.

Finanšu nozares asociācija kopā ar biedriem, ievērojot labāko praksi atbalsta sniegšanā, 2020. gada 29. aprīlī apstiprināja moratoriju, kas atbilst Eiropas Banku iestādes (EBI) vadlīnijām.

Moratorijam var pievienoties ikviena kredītiestāde vai tās meitas sabiedrība, un to var individuāli ievērot ikviens Latvijas kreditēšanas tirgus dalībnieks, kas sniedz hipotekāros, patēriņa kredītus vai līzinga pakalpojumus privātpersonām. Finanšu iestāde var pievienoties moratorijam arī daļēji, norādot tos kreditēšanas pakalpojumus, uz kuriem tā attiecinās saistību pamatsummas atlikšanu moratorijā noradītajā apjomā un kārtībā.

FKTK atzīst moratoriju par atbilstošu EBI pamatnostādnēm EBA/GL/2020/02 “Pamatnostādnes par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi”, tādējādi moratorija ietvaros veiktos grozījumus kredītu līgumos banka uzraudzības pārskatos neuzskata par kredītu pārskatīšanu (forbearance) Regulas Nr. 575/2013 47.b panta izpratnē un pārstrukturēšanu finansiālu grūtību dēļ Regulas Nr. 575/2013 178. panta 3. punkta d) apakšpunkta izpratnē.

Par pievienošanos moratorijam bankas informēs savās mājaslapās. Informāciju par pievienošanos bankām jāsniedz arī FKTK, Konkurences padomei un Finanšu nozares asociācijai.

Finanšu nozares asociācijas paziņojums medijiem un moratorijs pieejams Finanšu nozares asociācijas mājaslapā.

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.: 67774808;
e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm